• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Rešitev za prihodnost Impola in Slovenske Bistrice še kar v zraku Rešitev za prihodnost Impola in Slovenske Bistrice še kar v zraku Kdaj bo DRSI, ki sodi pod resor Alenke Bratušek, začel graditi obvoznico Slovenska Bistrica, ki bi Impolu zagotovila dolgoročno preživetje?
Spoznajte podjetje, ki v gradbeni kemiji raste trikrat hitreje kot trg Spoznajte podjetje, ki v gradbeni kemiji raste trikrat hitreje kot trg Finalist tekmovanja Zmagovalec slovenskega izvoza
Izvoz 2020: kako se slovenski podjetniki pripravljajo na razburkana poslovna morja? Izvoz 2020: kako se slovenski podjetniki pripravljajo na razburkana poslovna morja? Uspešni izvozniki odgovarjajo, kako se odzvati ob upadu izvoza in kako prepoznati nove možne kupce v tujini

Znanje o inovativnosti izvažajo po vsem svetu

Čas branja: 4 min
31.07.2014  22:30
V svetu je precejšnje zanimanje za znanje in izkušnje na področju inovativnosti, ki sta jih ustvarila družba Vibacom in gibanje InCo s partnerji

Družba Vibacom, ki inovativnost razvija že 15 let, sodi na področju razvijanja inovacijske infrastrukture in horizontalnih modelov za razvoj množičnega inoviranja v svetovni vrh. Izvažajo znanje, v prihodnosti bodo tudi storitve.

Violeta Bulc in njeno podjetje Vibacom imata na področju razvoja inovativnosti v Sloveniji poseben položaj. V zadnjih 15 letih razvijajo modele inovativnosti na ravni podjetij in lokalnih skupnosti, ki vključujejo netehnološke inovacije, poslovne modele, organizacijske in socialne inovacije ter tako imenovane inovacijske ekosisteme, ki obsegajo inovacijsko okolje in vse akterje v njem. V zadnjem času pa intenzivno proučujejo področje nezavednega in njegov vpliv na inovativnost. Omenjeno poteka v okviru gibanja InCo.

bulc-violeta-008-jm.1406831620.jpg.o.600px.jpg
Nehierarhično razmišljanje in delovanje, ki je temelj za razvoj inovacij, imamo Slovenci zapisano v genih. Violeta Bulc, direktorica Vibacoma Foto: Jure Makovec

Naše znanje in izkušnje zanimivi za tujino

Za modele inovativnosti, pristope in zamisli ter tudi izkušnje, ki se razvijajo v okviru družbe Vibacom ter gibanja InCo, se vse bolj zanimajo tudi v tujini. V letu in pol je tako Violeta Bulc v devetih državah po svetu predavala o slovenskih modelih, praksah, izkušnjah in razmišljanju, kar je pri poslušalcih zbudilo veliko zanimanja.

S knjigami in opaznimi mednarodnimi članki so dokazali, da je mogoče izvažati znanje in razmišljanje, ki temelji na nehierarhičnem delovanju in množični udeležbi. To je v Sloveniji zgodovinsko pogojeno, saj delovanje naše družbe ne temelji na hierarhičnih strukturah. Nikoli namreč nismo imeli lastnih despotskih modelov, naš zgodovinski spomin seže do Karantanije, ko so bili knezi še voljeni iz ljudstva. Po tistem, ko je Vatikan uvedel dedno strukturo in dobil nadzor nad imenovanjem kraljev, lastnih kraljev oziroma knezov nismo imeli. »To imamo v svojih genih še živo. Ko vstopam v različne globalne skupine, publika in soudeleženci delavnic iskreno cenijo naš nehierarhičen, demokratičen slog razmišljanja,« razlaga sogovornica.

Horizontalni sistem zajemanja in vrednotenja idej

45,7

odstotka svojih prihodkov Violeta Bulc ustvari v tujini.

6.500

soustvarjalcev je povezanih in aktiviranih prek gibanja InCo.

15

let Vibacom razvija inovacijske modele.

V Vibacomu razvijajo inovacijsko infrastrukturo in horizontalne modele za razvoj množičnega inoviranja in so na tem področju v svetovnem vrhu. To jim je uspelo vnesti v inovacijske infrastrukture v Leku, BTC, Petrolu, TPV, jeseni se odpirajo novi projekti na tem področju. Pri tem je najpomembneje, da se v podjetju vzpostavi vzporedna struktura in oblikujejo merila za ocenjevanje ter vzpostavi tudi proces, po katerem se vrednotijo rezultati in ki je neposredno vezan na strateške usmeritve podjetja ali skupnosti. Zaposleni, ne glede na položaj v uradni organizacijski sestavi, lahko enakovredno vstopajo v ustvarjanje idej, ki se vrednotijo po enakih merilih. Za uspešno delovanje so odločilna merila uspešnosti, ki so precej bolj kompleksna od tistih, ki so jih podjetja ali lokalne skupnosti uporabljali v preteklosti, vezana pa so na njihovo razvojno strategijo in so enotna za vse, ne glede na področje delovanja ali raven odločanja. Vrednoti jih neodvisna skupina ljudi, ki izhaja iz različnih organizacijskih sestav in deluje v interesu podjetja ali lokalnih skupnosti.

Določajo se tudi koraki razvoja idej, in sicer na podlagi njihovega udejanjanja in vrednotenja, pri čemer to ni hierarhično. Temu so prilagojeni pravilniki, oblike nagrajevanja ... »Najpomembneje pri tem je, da se sistem ohranja dinamičen, zato je treba vsako leto spreminjati oblike nagrajevanja, zajemanja idej, da ljudje ohranijo ostrino in drugačnost pri iskanju novega,« pravi Bulčeva. Pomembne so tudi tehnike, kako izzvati samega sebe, da lahko vidiš nove priložnosti.

Novi slogi vodenja

Za vodstvo podjetja je pomembno, da je odprto za dojemanje in sprejemanje sprememb, da jih je pripravljeno uvajati in na podlagi tega sprejemati celostne poslovne odločitve. »To je zelo pomembno. Če teh sposobnosti nima, ne bo zagrabilo priložnosti in ne dovolilo, da se spremembe uvedejo, ne bo prepoznalo priložnosti, ki jih nosijo spremembe,« razlaga sogovornica.

V sodobnih horizontalnih strukturah so pri uvajanju opisanega modela največja ovira menedžerji, ki se bojujejo za svoje položaje. V takem sistemu pa je potrebno sorazmerno malo menedžerjev, njihova naloga pa je skrb za produktivnost in kakovost procesov. Potrebni so dobri projektni vodje, ki v organizacijo vstopajo skozi zanimive nove projekte in te procese preoblikujejo tako, da so se sposobni odzivati na vse bolj dinamično dogajanje v okolju. Tu se postavlja potreba po drugačnih slogih vodenja - sodobni vodje ne bodo ukazovali ali vlekli drugih za seboj, temveč jih angažirali, da bodo dovolj odprti in prepoznavali znamenja v okolju ter jih prevajali v poslovne priložnosti za podjetje. Znati bodo morali motivirati ljudi, oblikovati mreže in prepoznati partnerje, s katerimi bodo lahko izvedli določeno zamisel. Bodo skrbniki prostora in pravil igre.

Danes znanje, jutri storitve

Violeta Bulc z nastopanjem v tujini ustvari že 45,7 odstotka svojih osebnih prihodkov, podjetju Vibacom pa se krepita predvsem ugled in prepoznavnost, saj le ta nastopa v tujini. Delež prihodkov bo viden tudi v Vibacomu, ko bodo oblikovali konkretne storitve, ki jih bodo lahko bolj množično izvažali, zdaj prodajajo le znanje. Podjetje se je specializiralo za razvoj vrhunskega intelektualnega kapitala, kar mu odpira velike izvozne možnosti. Vibacom v zadnjih letih ustvarja približno 200 tisoč evrov celotnih prihodkov.

Dilema: rasti na podlagi intelektualnega kapitala ali storitev

V zvezi s prihodnjo rastjo so po besedah Violete Bulc na razpotju. Lahko se odločijo za nadaljevanje rasti na podlagi intelektualnega kapitala ali pa storitev. »To bo moja življenjska odločitev. V zadnjih 15 letih je Vibacom moje življenje, tako bo predvidoma tudi v prihodnje. Bom pa poskušala dvigovati vrednost kapitala, ki ga ustvarjamo, in pomagati čim več ljudem, da ga vpletejo v svoje izdelke in storitve ter prek njih internacionalizirajo naše znanje,« razlaga Bulčeva.

Intelektualni kapital vključimo v razvojne strategije

Sogovornica pravi, da se je v Sloveniji treba zavedati pomena intelektualnega kapitala. Njegov izvoz se namreč v našem BDP ne beleži. Veliko Slovencev svoje znanje prodaja v tujini, nekateri tudi storitve in modele. A le malo od tega je registrirano v obliki patentov in licenc. »Zato tega ni v strategiji razvoja Slovenije, ker ni izraženo v številkah standardnih kazalcev. To je izziv, ki ga sodobna družba prinaša in mu je treba prilagoditi model delovanja. Ne moremo vztrajati na starih strukturah vrednotenja uspeha, če vidimo, da so se najuspešnejši v državi že prilagodili svetovnim smernicam in delujejo po sodobnih metodah,« pravi Bulčeva.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
IZVOZNIKI
Novice
Novice Katerih podjetij je vse več med vplačniki premij za pokojninsko zavarovanje zaposlenim in kdo si te prihranke izplačuje, kdaj in zakaj 3

Intervju z Robertom Leskovarjem, vodjo oddelka pokojninskih zavarovanj pri zavarovalnici Generali

IZVOZNIKI
Novice
Novice Siliko bo gradil prihodnost: dobili so več kot desetmilijonski posel za osnovo najprestižnejših modelov BMW 14

Deli, narejeni na Vrhniki in v Sevnici, bodo vgrajeni v BMW-jeva vozila serij 5, 7 in tudi novo različico športnega priključnega hibrida...

IZVOZNIKI
Novice
Novice Impol dobil posle za BMW in Samsung; bodo ti propadli, ker država zamuja z infrastrukturo? 3

Impol letno za davke in prispevke odšteje 30 milijonov evrov; za širitev poslovanja potrebuje nov kablovod, ki bo tekel pod novo...

IZVOZNIKI
Novice
Novice Spoznajte podjetje, ki v gradbeni kemiji raste trikrat hitreje kot trg

Finalist tekmovanja Zmagovalec slovenskega izvoza

IZVOZNIKI
Novice
Novice Rešitev za prihodnost Impola in Slovenske Bistrice še kar v zraku 10

Kdaj bo DRSI, ki sodi pod resor Alenke Bratušek, začel graditi obvoznico Slovenska Bistrica, ki bi Impolu zagotovila dolgoročno...

IZVOZNIKI
Novice