• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Kje je in v katero smer gre identifikacija zaposlenih Kje je in v katero smer gre identifikacija zaposlenih S produktnim direktorjem vodilnega slovenskega ponudnika opreme, sistemov in rešitev za logistiko in avtomatsko identifikacijo smo govorili o trendih v identifikaciji zaposlenih, elektronskem beleženju delovnega časa in rešitvah za vstop.
Barva generacij, ki jo je pred pol stoletja poimenovala računovodkinja Barva generacij, ki jo je pred pol stoletja poimenovala računovodkinja V prostorih Švicarije v ljubljanskem Tivoliju je potekalo sklepno praznovanje 50-letnice Jupola
Tako je Primorec prišel do posla z indijskimi milijarderji Tako je Primorec prišel do posla z indijskimi milijarderji Erik Zobec je z eno največjih indijskih družb Dalmia Bharat Group v Indiji zagnal najsodobnejšo proizvodnjo ognjevzdržnih betonov
Oglasno sporočilo

Dobra novica za pravne osebe: z e-odkupom terjatev do takojšnje povečane likvidnosti

Čas branja: 3 min
06.10.2017  00:23
Dobra novica za pravne osebe: z e-odkupom terjatev do takojšnje povečane likvidnosti

Čeprav se plačilna disciplina v Sloveniji izboljšuje, pa likvidnostne težave še vedno tarejo številna podjetja in podjetnike. Veliko težav namreč povzročajo tudi vse daljši plačilni roki. Temu pritrjuje tudi letošnja raziskava o plačilni disciplini v Evropi ugledne švedske izterjevalske agencije Instrum Justitia. Med več kot 10 tisoč anketiranimi podjetji jih je po državah, med katerimi je bila zajeta tudi Slovenija, v povprečju 61 odstotkov pritrdilo, da njihove stranke in partnerji prosijo, naj jim podaljšajo plačilne roke.

Vendar pravnim osebam na plačila svojih kupcev ni treba čakati. Sredstva za opravljene storitve ali dobavljeno blago lahko dobijo hitreje, pridobljena sredstva pa vložijo v učinkovitejše upravljanje obratnega kapitala, torej zalog, terjatev in poslovnih obveznosti. S prodajo terjatev si namreč pravne osebe lahko omogočijo takojšnjo pridobitev likvidnostnih sredstev in svojim kupcem ponudijo ugodnejše plačilne pogoje, ne da bi to vplivalo na njihovo likvidnost.

Ob navedenem se izognejo plačilnemu tveganju svojih kupcev ali države, v določenih primerih tudi valutnemu tveganju. Ne nazadnje pa prodajalcem terjatev tudi izboljša stanje terjatev v bilanci stanja in s tem tudi kreditni rating ter zagotovi možnost ugodnejšega zadolževanja v prihodnje.

Z novim e-odkupom terjatev možen odkup že v enem dnevu

Spletna aplikacija za odkup terjatev omogoča izvedbo odkupa terjatev na enem mestu, v celoti v digitalni obliki. Kljub aplikaciji bo še vedno vzporedno deloval dosedanji način odkupa terjatev v t. i. tradicionalni papirni obliki, vendar je e-odkup veliko hitrejši, enostavnejši in omogoča brezpapirno poslovanje ter elektronsko arhiviranje.

Ob tem vse vpletene strani odkupa ob vsaki spremembi v postopku avtomatično prek e-pošte dobijo obvestilo aplikacije, ki omogoča tudi vpogled, v kateri fazi postopka je tisti hip odkup terjatve. Tako je dosedanje zamudno poizvedovanje po tovrstnih informacijah preteklost.

Če dolžnik potrdi odkup terjatve, je možno celoten postopek končati že v enem dnevu. Za pričakovati je, da bodo uporabniki e-odkupa terjatev hitro ugotovili prednosti in posledično bo dosedanje, tradicionalno poslovanje kmalu ugasnilo.

Skrb glede varnosti je odveč

Dostop do aplikacije za e-odkup terjatev je omogočen z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, s katerim se v okviru elektronskega poslovanja tudi podpisujejo dokumenti. E-podpis ima v skladu z veljavno zakonodajo značilnosti varnega podpisa in zagotavlja nespremenljivost elektronsko podpisanih dokumentov ter s tem njihovo pravno veljavnost.

Aplikacija za odkup terjatev temelji na najvišjih varnostih standardih. Deluje na podlagi uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih izdajajo slovenske certifikatne agencije HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali AC NLB.

Vse predvideno elektronsko podpisovanje dokumentov, ki jih – glede na pravice v sistemu – podpisuje posamezen tip pooblaščenca, se sicer opravljajo znotraj aplikacije, ko je uporabnik že prijavljen. Uporabnik lahko izbira med dvema vrstama podpisovanja (samostojno ali kolektivno) ter določi vloge uporabnikov aplikacije (vnašalec in/ali podpisnik).

Kakšen je postopek e-odkupa terjatev

Uporaba aplikacije je preprosta in poteka v dveh korakih. Najprej odstopnik ob prodaji terjatve UniCredit Bank znotraj spletne aplikacije pošlje dolžniku obvestilo o odkupu terjatev. Nato dolžnik znotraj spletne aplikacije svoj dolg potrdi. S tem je terjatev prodana novemu upniku oziroma UniCredit Bank.

Če se dolžnik ne strinja s prenosom terjatev na novega upnika, v spletni aplikaciji zavrne predlagan odkup. S tem sistem avtomatično sporoči prodajalcu terjatve in UniCredit Bank zavrnitev z navedeno obrazložitvijo.

Če obstaja med dolžnikom in upnikom več terjatev, lahko slednji poda več predlogov za odstop terjatev. Za vsak posamični odkup terjatev se namreč v okviru aplikacije sklene poseben dogovor na podlagi Okvirne pogodbe o odkupu terjatev.

Katere terjatve je možno prodati

UniCredit Bank odkupuje samo nesporne terjatve in tiste, ki še niso zapadle. Ob tem banka preveri boniteto strank, njihove morebitne pretekle zamude plačil pa tudi kakovost terjatve.

Možni so odkupi naslednjih terjatev, za katere je že opravljena dobava blaga ali storitve:

 • terjatve, ki izhajajo iz dobave blaga ali storitev;
 • terjatve iz naslova blagovnega (dobaviteljskega) kredita;
 • terjatve iz naslova nepreklicnega dokumentarnega akreditiva;
 • več terjatev do istega dolžnika v določenem časovnem obdobju, pri čemer se z njim običajno sklene letna okvirna pogodba o odkupu terjatev.

E-odkup sicer omogoča samo odkupe na podlagi letne okvirne pogodbe t.i. letne linije za odkup terjatev (z ali brez regresa) z obveščanjem dolžnika.

Kakšni so načini odkupa terjatev in kolikšni stroški so s tem povezani

UniCredit Bank lahko odkupi terjatve v obliki odprtega odkupa na dva načina:

 • Odkup terjatev z regresom: prodajalec terjatve se zaveže, da bo izpolnil vse obveznosti dolžnika iz naslova odkupljenih terjatev v primeru, če osnovni dolžnik terjatve ne bi plačal.
 • Odkup terjatev brez regresa: ne vključuje regresne pravice kupca terjatve, in če dolžnik ne poravna obveznosti, ga banka skladno s politiko in opominjevalnega postopka pozove k takojšnjemu plačilu. Nadaljnji odkupi do tega dolžnika do poplačila obveznosti niso več mogoči.

Pri odprtem odkupu terjatev sicer prodajalec svojega dolžnika obvesti o odplačnem odstopu terjatev banki in mu naroči, da ob zapadlosti dolgovani znesek vrne njej namesto osnovnemu upniku.

Stroški odkupa terjatev se razlikujejo predvsem od odvisnosti bonitete strank. V primeru regresa banka pogleda boniteto prodajalca, v primeru brez regresa pa boniteto kupca. V praksi najboljšo boniteto dosegajo banke (odkup terjatev po akreditivu) oziroma dobri renomirani kupci (financiranje dobaviteljev), zato so tovrstni odkupi cenejši za prodajalca terjatev, kot bi se sicer sam lahko zadolževal pri svoji banki.

Poleg stroška diskonta banka zaračuna tudi strošek posameznega odkupa v deležu vrednosti odkupljene terjatve ali v obliki fiksnega zneska in stroška vzpostavitve letne linije.

IZVOZNIKI
Novice
Novice Kako ljubljanski proizvajalec sesalnikov prodaja na 70 trgov, najboljše prodajalce pa pelje na Bali 12

Hyla z novim modelom sesalnika prodajo povečuje za tretjino; največja trga sta Nemčija in ZDA

IZVOZNIKI
Novice
Novice Tako je Primorec prišel do posla z indijskimi milijarderji 1

Erik Zobec je z eno največjih indijskih družb Dalmia Bharat Group v Indiji zagnal najsodobnejšo proizvodnjo ognjevzdržnih betonov

IZVOZNIKI
Novice
Novice Impol začenja naložbo za 40-milijonski posel z BMW

Dodana vrednost pri novih izdelkih za električne modele BMW je dva- do trikrat višja kot pri njihovem povprečnem izdelku

IZVOZNIKI
Novice
Novice Bisol zasut z naročili, z novimi roboti zmogljivosti povečuje za 66 odstotkov

Prodajo razširili že na več kot 400 kupcev iz 83 držav

IZVOZNIKI
Novice
IZVOZNIKI
Novice
Novice Kako so Avstrijci na Bledu povezali jugovzhodno Evropo 1

Mednarodna poslovna konferenca Austria Connect Southeast Europe 4.0 je prejšnji teden na Bledu povezala avstrijske podružnice,...