• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Tako bodo v gorenjskem podjetju zagotovili vsakemu zaposlenemu vsaj 1.500 evrov neto na mesec Tako bodo v gorenjskem podjetju zagotovili vsakemu zaposlenemu vsaj 1.500 evrov neto na mesec Plače v proizvodnji bodo zvišali za 36 odstotkov; ker nočejo uravnilovke, bodo plače sicer zvišali v celotnem podjetju, lažje bi bilo, če bi država končno sprejela socialno oziroma razvojno kapico oziroma kako drugače razbremenila višje plače.
Cosylab vse močnejši pri prodaji programske opreme za zdravljenje raka Cosylab vse močnejši pri prodaji programske opreme za zdravljenje raka V tem visokotehnološkem podjetju, kjer zaposlujejo fizike, IT-strokovnjake in elektroinženirje, so v zadnjem letu število zaposlenih povečali za četrtino.
Oglasno sporočilo

Ustrezno zavarujte svojo investicijo

Čas branja: 3 min
14.12.2017  13:32
Ustrezno zavarujte svojo investicijo
Foto: Tryaging

Ste vedeli, da je lahko tudi investicija predmet zavarovanja? Veliko škod se namreč zgodi ravno med izvajanjem gradbenih ali montažnih del, saj govorimo o velikih posegih v okolje in prostor. To so denimo gradbeni izkopi, kjer nas lahko vedno presenetijo značilnosti terena, ki so kljub izvedenim študijam velikokrat nepredvidljive. Izvajalci del se soočajo tudi z različnimi vremenskimi vplivi in z njimi povezanimi nevšečnostmi, denimo zemeljskimi vdori, plazovi, vdori talnih voda, poplavami in podobno. Na nastanek tovrstnih škod kot investitor ne morete vplivati, lahko pa njihove posledice zmanjšate z ustrezno zahtevo po sklenjenem zavarovanju pogodbenih izvajalcev del.

Poleg naravnih vplivov lahko med izvajanjem gradbenih oziroma montažnih del velikokrat nastanejo tudi poškodbe, ki so posledica človeških vplivov, neodgovornega ravnanja, nespretnosti izvajalca del. To so predvsem poškodbe, ki nastanejo na obstoječih objektih in opremi v lasti investitorja, na katerih se izvajajo dograditve, sanacije, adaptacije. Prav tako lahko ob montaži nove proizvodne linije izvajalec nehote poškoduje obstoječo proizvodnjo linijo, na kateri izvaja dela.

Ste vedeli, da morajo imeti izvajalci gradbenih del, skladno z določili Gradbenega zakona, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za morebitne škode, povzročene investitorju in tretjim osebam? Zakonsko predpisana zavarovalna vsota za morebitne nastale poškodbe pa je žal precej nizka, saj znaša samo 50 tisoč evrov, to pa lahko v primeru večjih investicij ne zadostuje povzročeni škodi. Za izvajalce montažnih del zakonskih zahtev glede zavarovanja odgovornosti ni.

Če torej ravnate kot dober gospodar in želite, da bo vaša investicija varna, vsekakor ne bo dovolj, da se samo informirate pri svojih pogodbenih partnerjih, ali imajo sklenjeno zakonsko določeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti. Nujno je treba preveriti tudi, ali višina njihovega zavarovanja odgovornosti zadošča velikosti vaše investicije in lahko potencialno pokrije nastalo škodo, ki bi jo vam pri gradnji oziroma montaži povzročili.

Tovrstna pozornost je še posebej priporočljiva, če je predmet izvajalske pogodbe sanacija, nadgradnja, adaptacija obstoječega objekta/opreme, kjer je nujno, da se poleg predmeta izvajalske pogodbe dodatno zavarujejo tudi poškodbe, ki bi lahko ob izvajanju del nastale na vašem obstoječem objektu ali opremi. Kar pomeni, da lahko poleg osnovne investicije predmet zavarovanja razširimo še na škode, povzročene na obstoječem objektu/opremi.

Generali** svetuje: od izbranega glavnega izvajalca del z določilom v izvajalski pogodbi zahtevajte sklenitev ustreznega zavarovanja investicije, to je gradbeno ali montažno zavarovanje v višini pogodbene vrednosti investicije oziroma projekta za obdobje časa trajanja investicije, z ustreznimi obsegi kritja. Izberite ustrezen nabor kritij, ki ustreza specifikam investicije. Osnovne nevarnosti gradbenih oziroma montažnih zavarovanj so osnovni riziki, ki jim je izpostavljen zavarovani objekt v gradnji/montaži, glede na specifike del pa jim je treba dodati ustrezne razširitve kritij*. Najbolj priporočljiva razširitev kritja je vsekakor zavarovanje odgovornosti izvajalca del za predmetno investicijo, v ustrezni višini, ki bo lahko pokrila morebitno povzročeno škodo investitorju s strani izvajalcev. V zavarovalnici GENERALI d. d. ponujamo kakovostna gradbena in montažna zavarovanja, ki jih oblikujemo glede na vaše želje in potrebe.

*Osnovni gradbeni, montažni riziki so: požar, strela, eksplozije, vihar, toča, padec letala, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje in zrušenja zemljišča ter posedanja tal, gradbena nezgoda, vlomna tatvina. Pri montažnem zavarovanju med osnovne nevarnosti sodi tudi zemeljski plaz. Dodatni riziki, ki se lahko zavarujejo, so: poplava, visoka voda in talna voda, zemeljski plaz, potres, odgovornost izvajalca del ter pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije.**GENERALI zavarovalnica d. d. Ljubljana na slovenskem zavarovalnem trgu deluje že več kot 20 let. Je del priznane mednarodne zavarovalne skupine Generali, ki je prisotna v več kot 60 državah sveta in sodi med vodilne svetovne zavarovalnice. Skupina zaposluje 78 tisoč strokovnjakov in skrbi za več kot 72 milijonov zavarovancev.