• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Talum očaral Švicarje z novo rondelico, kjer je dodana vrednost skoraj 100 tisoč evrov Talum očaral Švicarje z novo rondelico, kjer je dodana vrednost skoraj 100 tisoč evrov Pri rondelicah je Talum lani postal največji svetovni proizvajalec; švicarska družba SIGG iz njih dela aluminke – embalažo za vodo iz aluminija, ki jo razstavlja MoMA
Položen temeljni kamen za začetek 21-milijonske investicije na Fraportu Položen temeljni kamen za začetek 21-milijonske investicije na Fraportu Na brniškem letališču začetek del za razširitev potniškega terminala, ki bodo zaključena leta 2021
Steklarna Hrastnik na krilih odličnega rezultata predčasno v 24,6-milijonsko naložbo Steklarna Hrastnik na krilih odličnega rezultata predčasno v 24,6-milijonsko naložbo V prvem letošnjem polletju so dosegli 26,9-odstotno EBITDA maržo, zato bodo prihodnjo jesen postavili novo peč za steklenice za žgane pijače in parfumerijo
Oglasno sporočilo

Ustrezno zavarujte svojo investicijo

Čas branja: 3 min
14.12.2017  13:32
Ustrezno zavarujte svojo investicijo
Foto: Tryaging

Ste vedeli, da je lahko tudi investicija predmet zavarovanja? Veliko škod se namreč zgodi ravno med izvajanjem gradbenih ali montažnih del, saj govorimo o velikih posegih v okolje in prostor. To so denimo gradbeni izkopi, kjer nas lahko vedno presenetijo značilnosti terena, ki so kljub izvedenim študijam velikokrat nepredvidljive. Izvajalci del se soočajo tudi z različnimi vremenskimi vplivi in z njimi povezanimi nevšečnostmi, denimo zemeljskimi vdori, plazovi, vdori talnih voda, poplavami in podobno. Na nastanek tovrstnih škod kot investitor ne morete vplivati, lahko pa njihove posledice zmanjšate z ustrezno zahtevo po sklenjenem zavarovanju pogodbenih izvajalcev del.

Poleg naravnih vplivov lahko med izvajanjem gradbenih oziroma montažnih del velikokrat nastanejo tudi poškodbe, ki so posledica človeških vplivov, neodgovornega ravnanja, nespretnosti izvajalca del. To so predvsem poškodbe, ki nastanejo na obstoječih objektih in opremi v lasti investitorja, na katerih se izvajajo dograditve, sanacije, adaptacije. Prav tako lahko ob montaži nove proizvodne linije izvajalec nehote poškoduje obstoječo proizvodnjo linijo, na kateri izvaja dela.

Ste vedeli, da morajo imeti izvajalci gradbenih del, skladno z določili Gradbenega zakona, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za morebitne škode, povzročene investitorju in tretjim osebam? Zakonsko predpisana zavarovalna vsota za morebitne nastale poškodbe pa je žal precej nizka, saj znaša samo 50 tisoč evrov, to pa lahko v primeru večjih investicij ne zadostuje povzročeni škodi. Za izvajalce montažnih del zakonskih zahtev glede zavarovanja odgovornosti ni.

Če torej ravnate kot dober gospodar in želite, da bo vaša investicija varna, vsekakor ne bo dovolj, da se samo informirate pri svojih pogodbenih partnerjih, ali imajo sklenjeno zakonsko določeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti. Nujno je treba preveriti tudi, ali višina njihovega zavarovanja odgovornosti zadošča velikosti vaše investicije in lahko potencialno pokrije nastalo škodo, ki bi jo vam pri gradnji oziroma montaži povzročili.

Tovrstna pozornost je še posebej priporočljiva, če je predmet izvajalske pogodbe sanacija, nadgradnja, adaptacija obstoječega objekta/opreme, kjer je nujno, da se poleg predmeta izvajalske pogodbe dodatno zavarujejo tudi poškodbe, ki bi lahko ob izvajanju del nastale na vašem obstoječem objektu ali opremi. Kar pomeni, da lahko poleg osnovne investicije predmet zavarovanja razširimo še na škode, povzročene na obstoječem objektu/opremi.

Generali** svetuje: od izbranega glavnega izvajalca del z določilom v izvajalski pogodbi zahtevajte sklenitev ustreznega zavarovanja investicije, to je gradbeno ali montažno zavarovanje v višini pogodbene vrednosti investicije oziroma projekta za obdobje časa trajanja investicije, z ustreznimi obsegi kritja. Izberite ustrezen nabor kritij, ki ustreza specifikam investicije. Osnovne nevarnosti gradbenih oziroma montažnih zavarovanj so osnovni riziki, ki jim je izpostavljen zavarovani objekt v gradnji/montaži, glede na specifike del pa jim je treba dodati ustrezne razširitve kritij*. Najbolj priporočljiva razširitev kritja je vsekakor zavarovanje odgovornosti izvajalca del za predmetno investicijo, v ustrezni višini, ki bo lahko pokrila morebitno povzročeno škodo investitorju s strani izvajalcev. V zavarovalnici GENERALI d. d. ponujamo kakovostna gradbena in montažna zavarovanja, ki jih oblikujemo glede na vaše želje in potrebe.

*Osnovni gradbeni, montažni riziki so: požar, strela, eksplozije, vihar, toča, padec letala, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje in zrušenja zemljišča ter posedanja tal, gradbena nezgoda, vlomna tatvina. Pri montažnem zavarovanju med osnovne nevarnosti sodi tudi zemeljski plaz. Dodatni riziki, ki se lahko zavarujejo, so: poplava, visoka voda in talna voda, zemeljski plaz, potres, odgovornost izvajalca del ter pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije.**GENERALI zavarovalnica d. d. Ljubljana na slovenskem zavarovalnem trgu deluje že več kot 20 let. Je del priznane mednarodne zavarovalne skupine Generali, ki je prisotna v več kot 60 državah sveta in sodi med vodilne svetovne zavarovalnice. Skupina zaposluje 78 tisoč strokovnjakov in skrbi za več kot 72 milijonov zavarovancev.

IZVOZNIKI
Novice
Novice To je Kamničan, ki mu je uspelo s spletno prodajo očal in leč, ki so nekajkrat cenejše 13

Pri 34 letih ima podjetji, ki sta lani ustvarili 27 milijonov evrov prihodkov in dva milijona evrov čistega dobička

IZVOZNIKI
Novice
Novice Kako Slovenci služimo s hrvaškim turističnim bumom

Izvoz na Hrvaško se povečuje tudi zaradi turizma v tej državi

IZVOZNIKI
Novice
Novice Zasavci skočili v višji cenovni razred in zaposlili 70 ljudi

Podjetje Herz je v Šmartnem pri Litiji končalo štirimilijonsko naložbo v novo proizvodno dvorano, s katero podvajajo zmogljivosti

IZVOZNIKI
Novice
Novice Sevničanom uspel veliki met: v Gruziji bodo opremljali šestzvezdični Marriott Luxury 11

Stilles prišel do največjega in najzahtevnejšega posla v zgodovini podjetja

IZVOZNIKI
Novice
Novice Kako v Ormož vabijo nove investitorje

V Podravju raste nova obrtna cona, za katero je pred začetkom gradnje zainteresiranih že več kot 15 podjetij, o prihodu v Ormož pa...

IZVOZNIKI
Novice
Novice SŽ-Železniško gradbeno podjetje do največjega posla na Hrvaškem

Družba SŽ-Železniško gradbeno podjetje (SŽ-ŽGP) je na Reki podpisala 21,5 milijona evrov vredno pogodbo, v okviru katere bodo...

IZVOZNIKI
Novice
Novice Talum očaral Švicarje z novo rondelico, kjer je dodana vrednost skoraj 100 tisoč evrov 9

Pri rondelicah je Talum lani postal največji svetovni proizvajalec; švicarska družba SIGG iz njih dela aluminke – embalažo za vodo iz...