• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Kolektor Etra na Finskem, kjer gradijo novo jedrsko elektrarno, podpisala 20-milijonsko pogodbo Kolektor Etra na Finskem, kjer gradijo novo jedrsko elektrarno, podpisala 20-milijonsko pogodbo Peter Novak iz Kolektorja Etre je podpisal največjo pogodbo v zgodovini tovarne, in to pri svojih najbolj zahtevnih izdelkih, 400-kilovoltnih transformatorjih
Vivapen z inovativnimi pisali osvaja britanski trg Vivapen z inovativnimi pisali osvaja britanski trg Kratek intervju iz britanske izdaje revije Slovenija vas vabi! s Petro Melanšek, direktorico podjetja Vivapen, ki bo izšla septembra
Ne prodajajo več zgolj 600 hotelskih sob, ampak štiri različne hotelske koncepte Ne prodajajo več zgolj 600 hotelskih sob, ampak štiri različne hotelske koncepte S prenovo blagovne znamke so se v ljubljanskih Hotelih Union letos lotili razvoja identitete vsakega od svojih štirih hotelov
Oglasno sporočilo

Ustrezno zavarujte svojo investicijo

Čas branja: 3 min
14.12.2017  13:32
Ustrezno zavarujte svojo investicijo
Foto: Tryaging

Ste vedeli, da je lahko tudi investicija predmet zavarovanja? Veliko škod se namreč zgodi ravno med izvajanjem gradbenih ali montažnih del, saj govorimo o velikih posegih v okolje in prostor. To so denimo gradbeni izkopi, kjer nas lahko vedno presenetijo značilnosti terena, ki so kljub izvedenim študijam velikokrat nepredvidljive. Izvajalci del se soočajo tudi z različnimi vremenskimi vplivi in z njimi povezanimi nevšečnostmi, denimo zemeljskimi vdori, plazovi, vdori talnih voda, poplavami in podobno. Na nastanek tovrstnih škod kot investitor ne morete vplivati, lahko pa njihove posledice zmanjšate z ustrezno zahtevo po sklenjenem zavarovanju pogodbenih izvajalcev del.

Poleg naravnih vplivov lahko med izvajanjem gradbenih oziroma montažnih del velikokrat nastanejo tudi poškodbe, ki so posledica človeških vplivov, neodgovornega ravnanja, nespretnosti izvajalca del. To so predvsem poškodbe, ki nastanejo na obstoječih objektih in opremi v lasti investitorja, na katerih se izvajajo dograditve, sanacije, adaptacije. Prav tako lahko ob montaži nove proizvodne linije izvajalec nehote poškoduje obstoječo proizvodnjo linijo, na kateri izvaja dela.

Ste vedeli, da morajo imeti izvajalci gradbenih del, skladno z določili Gradbenega zakona, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za morebitne škode, povzročene investitorju in tretjim osebam? Zakonsko predpisana zavarovalna vsota za morebitne nastale poškodbe pa je žal precej nizka, saj znaša samo 50 tisoč evrov, to pa lahko v primeru večjih investicij ne zadostuje povzročeni škodi. Za izvajalce montažnih del zakonskih zahtev glede zavarovanja odgovornosti ni.

Če torej ravnate kot dober gospodar in želite, da bo vaša investicija varna, vsekakor ne bo dovolj, da se samo informirate pri svojih pogodbenih partnerjih, ali imajo sklenjeno zakonsko določeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti. Nujno je treba preveriti tudi, ali višina njihovega zavarovanja odgovornosti zadošča velikosti vaše investicije in lahko potencialno pokrije nastalo škodo, ki bi jo vam pri gradnji oziroma montaži povzročili.

Tovrstna pozornost je še posebej priporočljiva, če je predmet izvajalske pogodbe sanacija, nadgradnja, adaptacija obstoječega objekta/opreme, kjer je nujno, da se poleg predmeta izvajalske pogodbe dodatno zavarujejo tudi poškodbe, ki bi lahko ob izvajanju del nastale na vašem obstoječem objektu ali opremi. Kar pomeni, da lahko poleg osnovne investicije predmet zavarovanja razširimo še na škode, povzročene na obstoječem objektu/opremi.

Generali** svetuje: od izbranega glavnega izvajalca del z določilom v izvajalski pogodbi zahtevajte sklenitev ustreznega zavarovanja investicije, to je gradbeno ali montažno zavarovanje v višini pogodbene vrednosti investicije oziroma projekta za obdobje časa trajanja investicije, z ustreznimi obsegi kritja. Izberite ustrezen nabor kritij, ki ustreza specifikam investicije. Osnovne nevarnosti gradbenih oziroma montažnih zavarovanj so osnovni riziki, ki jim je izpostavljen zavarovani objekt v gradnji/montaži, glede na specifike del pa jim je treba dodati ustrezne razširitve kritij*. Najbolj priporočljiva razširitev kritja je vsekakor zavarovanje odgovornosti izvajalca del za predmetno investicijo, v ustrezni višini, ki bo lahko pokrila morebitno povzročeno škodo investitorju s strani izvajalcev. V zavarovalnici GENERALI d. d. ponujamo kakovostna gradbena in montažna zavarovanja, ki jih oblikujemo glede na vaše želje in potrebe.

*Osnovni gradbeni, montažni riziki so: požar, strela, eksplozije, vihar, toča, padec letala, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje in zrušenja zemljišča ter posedanja tal, gradbena nezgoda, vlomna tatvina. Pri montažnem zavarovanju med osnovne nevarnosti sodi tudi zemeljski plaz. Dodatni riziki, ki se lahko zavarujejo, so: poplava, visoka voda in talna voda, zemeljski plaz, potres, odgovornost izvajalca del ter pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije.**GENERALI zavarovalnica d. d. Ljubljana na slovenskem zavarovalnem trgu deluje že več kot 20 let. Je del priznane mednarodne zavarovalne skupine Generali, ki je prisotna v več kot 60 državah sveta in sodi med vodilne svetovne zavarovalnice. Skupina zaposluje 78 tisoč strokovnjakov in skrbi za več kot 72 milijonov zavarovancev.

IZVOZNIKI
Novice
Novice Kolektor Etra na Finskem, kjer gradijo novo jedrsko elektrarno, podpisala 20-milijonsko pogodbo 9

Peter Novak iz Kolektorja Etre je podpisal največjo pogodbo v zgodovini tovarne, in to pri svojih najbolj zahtevnih izdelkih,...

IZVOZNIKI
Novice
Novice Ne prodajajo več zgolj 600 hotelskih sob, ampak štiri različne hotelske koncepte 2

S prenovo blagovne znamke so se v ljubljanskih Hotelih Union letos lotili razvoja identitete vsakega od svojih štirih hotelov

IZVOZNIKI
Novice
Novice »Pametne karoserije bodo krojile avtomobilsko industrijo v prihodnjih desetletjih«

Kratek intervju iz britanske izdaje revije Slovenija vas vabi! z Markom Gorjupom, direktorjem TPV Group, ki bo izšla septembra

IZVOZNIKI
Novice
Novice Fructalov pozitivni vpliv na okolje priznavajo tako kolesarji kot svetovna združenja

Podjetje Fructal skupaj s kolesarskim društvom Črn trn iz Ajdovščine skrbi za razvoj kolesarske kulture in nov sodoben kolesarski park...

IZVOZNIKI
Novice
Novice Vivapen z inovativnimi pisali osvaja britanski trg

Kratek intervju iz britanske izdaje revije Slovenija vas vabi! s Petro Melanšek, direktorico podjetja Vivapen, ki bo izšla septembra

IZVOZNIKI
Novice
Novice Adria Mobil je v kolesarstvu prepoznala sinergijo s karavaningom

V družbi s sponzorstvi in donacijami omogočajo oziroma spodbujajo razvoj ustvarjalnih posameznikov in društev na področju kulture in...

IZVOZNIKI
Novice
Novice »V Nemčiji osvajamo enega oblikovalskega oskarja za drugim«

Kratek intervju iz aprilske nemške izdaje revije Slovenija vas vabi! z Gašperjem Pirnarjem, prokuristom družbe Pirnar