• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
Tako bodo v gorenjskem podjetju zagotovili vsakemu zaposlenemu vsaj 1.500 evrov neto na mesec Tako bodo v gorenjskem podjetju zagotovili vsakemu zaposlenemu vsaj 1.500 evrov neto na mesec Plače v proizvodnji bodo zvišali za 36 odstotkov; ker nočejo uravnilovke, bodo plače sicer zvišali v celotnem podjetju, lažje bi bilo, če bi država končno sprejela socialno oziroma razvojno kapico oziroma kako drugače razbremenila višje plače.
Bencinski focus proti dizelskemu – kako se izide večna dilema? Bencinski focus proti dizelskemu – kako se izide večna dilema? Vzporedno smo zapeljali dva najnovejša forda focusa s povsem različnima motorjema in ugotovili, da so razlike med dizlom in bencinarjem bolj simbolne; ali drugače: z nobenim ne boste zgrešili, le o svojih potrebah prej razmislite.
Cosylab vse močnejši pri prodaji programske opreme za zdravljenje raka Cosylab vse močnejši pri prodaji programske opreme za zdravljenje raka V tem visokotehnološkem podjetju, kjer zaposlujejo fizike, IT-strokovnjake in elektroinženirje, so v zadnjem letu število zaposlenih povečali za četrtino.

Najboljši menedžerji pravočasno poskrbijo za tveganja – tudi tista, povezana z njihovo odgovornostjo

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
zavarovalništvo   dodaj
Generali dodaj
 
Čas branja: 3 min
28.03.2018  13:32
Najboljši menedžerji pravočasno poskrbijo za tveganja – tudi tista, povezana z njihovo odgovornostjo

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
zavarovalništvo   dodaj
Generali dodaj

Direktorji in drugi zaposleni na vodilnih funkcijah ali z nadzornimi vlogami v današnjem poslovnem svetu imajo veliko odgovornosti, povezanih s svojimi delovnimi nalogami, dolžnostmi in obveznostmi. Poleg tega so izpostavljeni številnim tveganjem, ne glede na velikost družbe, v kateri delujejo, ne glede na njen status, obseg poslovanja ali na panogo, v kateri poslujejo. V povezavi z njihovimi odločitvami in poslovnimi potezami, čeprav so te pravilne in zakonite, jih kaj hitro lahko doletijo morebitne obtožbe in tožbe tretjih. Posledice tega pa so, tudi s finančnega vidika, navadno zelo velike.

Zavarovalna polica je lahko vir potrebnih finančnih sredstev

Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev je oblika odgovornostnega zavarovanja, ki je namenjeno osebam, od katerih se v gospodarskih družbah pričakuje sprejemanje pomembnih in kompleksnih odločitev pri vodenju poslov ali nadzoru poslovanja družbe, in sicer na podlagi omejenih podatkov v času sprejemanja odločitev. Odločitve, ki jih je treba sprejeti, lahko v določenih okoliščinah pripeljejo tudi do vzpostavitve ali do poskusa vzpostavitve osebne odgovornosti oseb in/ali organov upravljanja in nadzora (denimo odgovornost poslovodstva za obvladovanje plačilne sposobnosti družbe). Tovrstno zavarovanje je zato neposredna posledica uresničevanja dobrih praks korporativnega zavarovanja in upravljanja gospodarskih družb. Glavni namen odgovornostnega zavarovanja direktorjev in vodilnih delavcev je, seveda skladno z vsebino posamezne zavarovalne pogodbe, podpora zavarovani osebi pri obrambi pred morebitnimi zahtevki, ki bi bili vloženi zoper te zavarovane osebe. V primeru, ko bi se njihova odgovornost dejansko ugotovila, pa omenjeno zavarovanje v dogovorjenem obsegu krije tudi povračilo škode. Zavarovalnica GENERALI d. d. ima v svoji ponudbi zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev, ki je sestavljeno iz treh osnovnih vrst zavarovalnega kritja:

 • Zavarovalno kritje A je namenjeno zaščiti osebnega premoženja zavarovane osebe. To zavarovanje namreč krije povračilo škode, za katero bi lahko zavarovana oseba osebno odgovarjala. Zajema tudi stroške pravnega zastopanja v zvezi z zahtevkom o domnevni ali dejanski povzročitvi škode. Poleg tega pa lahko zajema tudi nekatere druge stroške zavarovane osebe, ki se posebej opredelijo v vsaki posamični zavarovalni pogodbi (denimo določene stroške, ki nastanejo zaradi svetovanja pri odnosih z javnostmi, za zmanjševanje škode ugledu zavarovane osebe zaradi zahtevka …). V tem primeru povračilo stroškov in odškodnine od družbe ni predvideno.
 • Zavarovalno kritje B je namenjeno zaščiti premoženja gospodarske družbe v primeru, da je družba tista, ki je za zavarovano osebo v povezavi z domnevno ali dejansko povzročitvijo škode plačala škodo na podlagi osebne odškodninske odgovornosti zavarovane osebe. To pomeni, da plačilo stroškov obrambe in odškodnine (namesto zavarovane osebe) poravna družba.
 • Zadnja sestavina zavarovalne pogodbe pa je zavarovalno kritje C. Namenjeno je zaščiti premoženja gospodarske družbe v povezavi z odškodninskimi zahtevki delničarjev, deležnikov oziroma imetnikov vrednostnih papirjev družbe proti tej družbi.

Sprejmite tehtno odločitev

V poslovnem svetu se stvari dogajajo v hitreje. Kar je še danes kazalo družbi v dobro, se lahko že jutri spreobrne v slabo. Le ustrezno pripravljeni in zavarovani pa bodo kos vsem nastalim situacijam. Bodite med njimi tudi vi in vaša družba.


Več iz teme: