• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Izbor najboljšega izvoznega podjetja v Sloveniji

Izvozniki.si že peto leto zapored izbiramo najboljše izvozno podjetje v Sloveniji, ki svojo rast in uspeh na tujih trgih gradi na razvoju novih inovativnih izdelkov, tesnemu sodelovanju s kupci in distributerji, razvoju lastne blagovne znamke, vstopanju na nove trge in pridobivanju novih kupcev.

Z nagrado želimo v širši in poslovni javnosti promovirati izvozne uspehe slovenskih podjetij ter poudariti dobre prakse, ki pripomorejo k višji dodani vrednosti podjetij samih kot tudi slovenskega gospodarstva v celoti.

Pretekli zmagovalci so bili: 

     

     

Kaj med drugim prinaša nagrada izvoznik leta? Tomaž Kmecl in Peter Novak, generalni in komercialni direktor lanskega nagrajenca družbe Kolektor Etra odgovarjata: »Nagrada nam je izboljšala ugled, povečalo se je spoštovanje do Kolektor Etre. To se jasno kaže, ker za delovna mesta, ki zahtevajo bolj izobražene kadre, po prejemu nagrade dobimo veliko več prošenj kot smo jih prej. Ko se s kandidati pogovarjamo, prav vsi omenijo, da je Kolektor Etra dobila nagrado izvoznik leta. Lahko tudi rečeva, da se ni povečalo le število prošenj za službo v našem podjetju, ampak uspemo dobiti tudi dobre kadre.« 

Kdo bo postal izvoznik leta, bo znano na 6. Konferenci slovenskih izvoznikov, 20. septembra 2019 na Brdu pri Kranju.

Kdo lahko sodeluje in kako se prijaviti

V izboru lahko sodelujejo podjetja, ki so pretežni izvozniki z najmanj desetimi milijoni evrov prihodkov v poslovnem letu 2018. 

Na izbor se prijavite z izpolnjenim vprašalnikom, ki ga pošljete na izvozniki@finance.si najkasneje do 7. julija 2019.

Področja, ki jih zajema vprašalnik so:

 • glavni izvozni izdelki in storitve,
 • rezultati na glavnih izvoznih trgih,
 • izvozne strategije,
 • naložbe in načrti,
 • dolgoročna vzdržnost poslovanja v tujini,
 • napovedi izvoza za tekoče leto,
 • družbena odgovornosti podjetja…

Kako so izbrani finalisti izbora

Podlaga za izbor petih finalistov sta finančna analiza prijavljenih podjetij in kvalitativna analiza zbranih odgovorov iz vprašalnikov. V finančni analizi analitika Financ in UniCredit Banke Slovenija med drugim pregledata:

 • prihodke,
 • prihodke na tujih trgih,
 • EBIT,
 • EBITDA,
 • ROE,
 • ROA,
 • stroške dela,
 • število zaposlenih,
 • dodano vrednost na zaposlenega,
 • zadolženost in
 • kazalce likvidnosti.

Na osnovi teh meril vsa prijavljena podjetja analitika ovrednotita.

Kvalitativno analizo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov podjetij izvede uredniška ekipa Izvozniki.si, s katero si ustvari predstavo o glavnih izvoznih izdelkih in storitvah, rezultatih na glavnih izvoznih trgih, izvoznih strategijah, prodajnem modelu, izpostavljenosti tveganjem, naložbah, načrtih, družbeni odgovornosti

Na podlagi obeh analiz uredništvo Izvozniki.si, skupaj z analitikoma, izbere v ožji izbor 5 (finalistov) izbora za najboljšega slovenskega izvoznika.

Sledi podrobna uredniška predstavitev vsakega finalista v dnevniku Finance, na tematskih straneh Izvozniki.si in na portalu Izvozniki.si. Tako smo lani predstavili finaliste:

Kako je izbran prejemnik nagrade

Prejemnika nagrade »Zmagovalec slovenskega izvoza« bo izbrala strokovna komisija v sestavi:

 • prof. dr. Mojmir Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,
 • Peter Novak, komercialni direktor Kolektor Etre, izvoznik leta 2017,
 • mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke,
 • Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija,
 • Borut Zebec, analitik UniCredit Banka Slovenija,
 • Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance,
 • Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance in
 • Monika Klinar, direktorica nišnih projektov Časnika Finance.

Razglasitev nagrajenca bo 20. septembra 2019, na Brdu pri Kranju,  na 6. Konferenci slovenskih izvoznikov.

Kaj so še prednosti sodelovanja v izboru

 • brezplačna udeležba in mreženje na 6. Konferenci slovenskih izvoznikov (za vse sodelujoče),
 • primerjava z najboljšimi izvozniki in
 • predstavitev vaših najboljših praks na portalu Izvozniki.si in v vodilnem poslovnem dnevniku Finance (vsi finalisti).

Vabimo vas, da se najkasneje do 7. julija 2019 z izpolnjenim vprašalnikom prijavite na izbor Zmagovalec slovenskega izvoza. Pošljite ga na izvozniki@finance.si, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije o izboru.

V Ljubljani, dne 28. maja 2019