• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Izvozniki.si – projekt podpore in promocije slovenskega izvoza in izvoznikov

Z gibanjem za slovenski izvoz Izvozniki.si gradimo izvozno skupnost, ki širi miselnost, zakaj je izvoz za Slovenijo najpomembnejši. Z različnimi aktivnostmi povezujemo več kot 90 podpornikov in partnerjev projekta iz različnih gospodarskih panog, ki so hkrati tudi člani regijskega poslovnega kluba Biznis plus. Ta združuje podjetja iz Avstrije, Hrvaške, BiH, Srbije, Črne gore, Makedonije in Slovenije ter medijske partnerje Financ iz JV Evrope.

Na portalu Izvozniki.si, ki ga vsak mesec obišče več kot 14 tisoč različnih uporabnikov objavljamo za slovenski izvoz pomembne novice, uspehe in načrte izvoznikov ter nasvete, kako poslovati na določenem trgu. Predstavljamo nove izkušnje pri pridobivanju poslov, uporabne informacije o tujih trgih in inovativne ideje slovenskih izvoznih podjetij ter njihove uspehe. Del vsebine tedensko objavljamo tudi v dnevniku Finance in tedniku Manager. Preko elektronske pošte tedensko štiri tisoč naročnikom na e-bilten Izvozniki.si predstavimo strnjen pregled tedenskih prispevkov.

Izdajamo tujejezično revijo Slovenija vas vabi!, ki jo v 11 državah prilagamo vodilnim tujim poslovnim medijem. V njej pišemo o uspehih izvoznikov in jim tako pomagamo pri njihovem preboju ter večji prepoznavnosti v tujini.

Za prenos najboljših izvoznih praks in idej med poslovneži, ki poslujejo na mednarodnih trgih, poskrbimo na Izvoznih fokusih, ki so organizirani štirikrat na leto in enkrat na leto na osrednjem dogodku Konferenca slovenskih izvoznikov, kjer nagradimo najboljše slovensko izvozno podjetje z nagrado zmagovalec slovenskega izvoza. Podpornike in partnerje vabimo tudi na več letnih dogodkov in poslovno-povezovalnih konferenc Biznis plusa v regiji.

S projektom Tovarna leta  poudarjamo dobre prakse slovenskih industrijskih podjetij, opozarjamo na njihov pomen za dosežene gospodarske rezultate Slovenije ter povezujemo in združujemo vodilne ljudi v proizvodnji. Vsako leto izberemo najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji, tovarno leta.

Podrobnejšo predstavitev projekta si oglejte v brošuri:

 

»Vsak posamezen del skupnega trga krasi predvsem različnost in drugačnost. Da ju zaznamo in ustrezno vključimo v svoje strategije poslovanja rabimo ogromno znanja in podpore, ki ju zajemamo iz vseh možnih virov. Eden takih je tudi projekt Izvozniki.si.« Enzo Smrekar, predsednik uprave Droge Kolinske

 

»S sodelovanjem v projektu Izvozniki.si lahko z izmenjavo dobrih poslovnih praks in znanja prispevamo k pospeševanju razvoja slovenskih podjetij in s tem tudi k boljši konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v celoti.« Jože Colarič, predsednik uprave Krke

Ekipa Izvozniki.si

Mateja Bertoncelj, urednica Izvozniki.si

01 30 91 553, 031 323 280, mateja.bertoncelj@finance.si

Monika Klinar, direktorica nišnih projektov

01 30 91 480, 041 834 997, monika.klinar@finance.si

Mladen Miković, vodja razvoja Izvozniki.si in svetovalec za regijo

01 30 91 502, 041 956 550, mladen.mikovic@finance.si

Aleš Ogorevc, strokovni sodelavec Izvozniki.si, Slovenija vas vabi!

01 30 91 597, 040 224 751, ales.ogorevc@finance.si

Sabina Petrov, urednica portala Tovarna leta

01 30 91 547, 040 455 547, sabina.petrov@finance.si

Vanja Tekavec, urednica revije Slovenija vas vabi! 

01 30 91 554, 031 612 440, vanja.tekavec@finance.si

Goran Vučković, trženje

041 897 141, goran.vuckovic@finance.si

 

Časnik Finance, d. o. o.

Bleiweisova cesta 30, Ljubljana

Peter Frankl, direktor in glavni urednik vseh edicij Časnika Financ