Nazaj na seznam...


PODKRIŽNIK d.o.o.

Razvoj, proizvodnja in prodaja pogonskih sistemov, gonil, specialnih kovinskih in plastičnih izdelkov

Anja Podkrižnik, pomočnik kom. Direktorja

03 / 839 15 45

anja.podkriznik@podkriznik.si

http://www.podkriznik.si

podkriznik-proizvodnja-017-jm.1457514700.jpg

O podjetju

Celostne rešitve razvoja, prototipiranja, testiranja in proizvodnje zahtevnejših mehanizmov. Izdelki zagotavljajo delovanje sistemov: profesionalnih ročnih orodij, bele tehnike, stavbne tehnike, strojegradnje, avtomatizacije.

Najpomembnejši izdelki

Inteligentni pogonski sistemi z monitoringom, razvoj inovativnih celostnih rešitev za poslovne partnerje, raziskave in testiranja novih geometrij ozobij (S ozobje)

Top 5 izvoznih trgov

Nemčija, Madžarska, Slovaška, Belgija, Anglija

Trgi do leta 2021

Želimo biti navzoči predvsem na evropskih trgih.