Nazaj na seznam...


SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.

Prevoz potnikov, tovora ter vzdrževanje infrastrukture in vodenja prometa po njej.

Splošna telefonska številka uprave

01 / 29 12 100

http://www.slo-zeleznice.si

Slovenske železnice - drugi tir; Črni Kal, Slovenija, 14.04.2018, Foto: Jure Makovec

O podjetju

V mednarodnem in notranjem prometu skrbi za zanesljive prevoze tovora, potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, kot tudi za vzdrževanje vozil in vodenje prometa po železniški infrastrukturi. Z optimizacijami poslovanja, investicijami, posodabljanjem fizične in digitalne infrastrukture uresničujejo jasno zastavljeno strategijo razvoja, modernizacije.

Najpomembnejši izdelki

Tovorni promet: prevoz tovora (konvencionalni, kombinirani transport), logistika (špedicija, tovorni terminali in distribucija). Potniški promet: železniški potniški promet, avtobusni prevoz. Vleka in tehnika: vleka, pregledi in vzdrževanje železniških vozil. Upravljanje JŽI (javna železniška infrastruktura)/IJPP (integrirani javni potniški promet): vzdrževanje infrastrukture, vodenje železniškega prometa, upravljanje IJPP. Gradbeništvo: inženiring, obnove in novogradnje železniške infrastrukture.

Top 5 izvoznih trgov

Ciljni trg poleg Slovenije obsega ključne trge pri prevozu blaga in potnikov v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Pri prevozu tovora ciljajo na evropske koridorje: Mediteranski, Baltsko-Jadranski, Alpsko-Zahodnobalkanski (10. koridor).

Trgi do leta 2021

Postati pomemben regionalni prevoznik in ponudnik celovitih logističnih storitev v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter nosilec celovitih in prijaznih storitev v integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji in regiji.