• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Izvozniki sporočajo.

Euromoney, Dolgoročni strateški vidiki za Srednjo in Vzhodno Evropo
14 ur
Regija Srednje in Vzhodne Evrope bo tudi v letu 2019 ohranila zmerno gospodarsko rast Skupina UniCredit je na delavnici, ki jo je gostil letni forum Euromoney CEE na Dunaju, predstavila svoje ...
Več ▼

Regija Srednje in Vzhodne Evrope bo tudi v letu 2019 ohranila zmerno gospodarsko rast

Skupina UniCredit je na delavnici, ki jo je gostil letni forum Euromoney CEE na Dunaju, predstavila svoje dolgoročne strateške vidike za regijo in ključne dejavnike rasti.

 • Tudi v letu 2019 je v Srednji in Vzhodni Evropi pričakovana zmerna gospodarska rast
 • Ključna gonila rasti bodo potrošnja, tuje neposredne investicije, sredstva EU in digitalna preobrazba
 • Bančništvo v Srednji in Vzhodni Evropi ima velik potencial
 • Regija Srednje in Vzhodne Evrope ostaja pomemben dejavnik rasti za UniCredit

UniCredit je na letošnjem Euromoney forumu gostila delavnico o potencialih in pričakovanjih za regijo Srednje in Vzhodne Evrope (SVE), ki temelji na strokovnem znanju skupine UniCredit, strateških raziskavah in rednem spremljanju tržišč SVE. V nadaljevanju je na voljo več podrobnosti o obravnavanih temah.

TUDI V LETU 2019 PRIČAKOVANA ZMERNA GOSPODARSKA RAST V REGIJI SVE

V zadnjih letih je regija SVE potrdila sposobnost kontinuirane rasti. Gospodarsko okolje v Srednji in Vzhodni Evropi naj bi ostalo ugodno tudi v letu 2019: napovedi kažejo, da bo rast BDP v večini držav ostala stabilna (okoli 3 odstotke ali več), manjši ciklični upočasnitvi navkljub. Po cikličnem vrhuncu leta 2017 (4,6 odstotka brez Rusije in Turčije) in povprečni rasti BDP v višini 3,7 odstotka v letu 2018, bo gospodarska rast regije v letu 2019 verjetno ostala nad potencialom(približno 3,2 odstotka v povprečju), vendar se lahko v letu 2020 upočasni zaradi potencialno šibkejše svetovne trgovine.1

Države EU-SVE imajo potencial, da presežejo druge regije razvijajočih se trgov zaradi manjše odvisnosti SVE od prilivov tujega kapitala, večjega nabora fiskalnih spodbud, ugodnejših finančnih pogojev, dostopa do evropskih sredstev in pozitivnega vpliva padajočih cen surovin. Največjo rast BDP bodo v letu 2019 v regiji SVE imele Slovaška, Bolgarija in Madžarska. Glavne omejitve za gospodarsko rast v Srednji in Vzhodni Evropi so: zaostrovanje pogojev na trgu dela, zlasti na Češkem in Madžarskem, in možen Brexit brez dogovora, ki bi bil škodljiv zaradi novih trgovinskih ovir, ki lahko zavirajo tako izvoz iz SVE kot naložbe v Srednji in Vzhodni Evropi. V povezavi z Brexit-om sta najbolj ogrožena trga v Srednji in Vzhodni Evropi Slovaška in Češka. Rusija in Turčija lahko sledita drugačnim trendom, kar se je izkazalo tudi v letu 2018.

GONILNIKI RASTI: ZASEBNA POTROŠNJA, NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE, EVROPSKA SREDSTVA IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Domače povpraševanje, predvsem pa zasebna potrošnja, ki je posledica nizke brezposelnosti in višjih plač, bo glavni vir rasti za trge Srednje in Vzhodne Evrope, medtem ko bo izvoz v naslednjih nekaj letih predmet morebitne ciklične upočasnitve.

Tuje neposredne investicije (TNI), ki so bile v preteklosti ena glavnih gonilnih sil gospodarske preobrazbe regije - zlasti v smislu tehnologije in prenosa znanja - bodo ostale pomembne, čeprav manj kot v prejšnjem desetletju. V nekaterih sektorjih je Srednja in Vzhodna Evropa postala proizvodna veja zahodne Evrope2 pri čemer so se TNI postopoma usmerjale na naprednejše industrije, ki vse bolj vključujejo tudi storitveni sektor3. Razmerje med TNI in BDP se je v obdobju 2016–2018 gibalo nad 2,5%, v naslednjih letih pa je pričakovano, da bo ostalo na podobni ravni. Vloga mednarodnih podjetij, ki delujejo v regiji, ostaja pomembna: dodana vrednost tujih podjetij je več kot 40 odstotkov skupne dodane vrednosti (približek BDP) v državah, kot so Madžarska, Slovaška, Romunija in Češka4, ki so tudi najbolj integrirane v evropski vrednostni verigi.

TNI dopolnjujejo tudi prispevki iz evropskih skladov v državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki so članice Unije. Evropska sredstva so v obdobju 2014–2020 v povprečju predstavljala 2,9% BDP (150 milijard EUR za EU-SVE brez Poljske), pri čemer bosta najpomembnejši leti pri črpanju sredstev 2019-20.

Digitalna transformacija predstavlja dodatne priložnosti za rast v regiji. Interneta penetracija5 v državah Srednje in Vzhodne Evrope se je od leta 2010 povečala za 20 odstotkov in sedaj vključuje skoraj 75 odstotkov prebivalstva, ki uporablja internet. Razširjenost mobilne telefonije6 v državah Srednje in Vzhodne Evrope je 120-odstotna, iz vidika mobilnih naročnin na 100 prebivalcev. Te meritve v državah Srednje in Vzhodne Evrope so primerljive z večino zahodnoevropskih trgov, vendar so imele v zadnjih letih večjo hitrost konvergence.

VELIK DOLGOROČEN POTENCIAL V BANČNEM SEKTORJU SVE REGIJE

V letu 2019 lahko pričakujemo precej močno rast posojil v bančnem sektorju Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer okrog 4-4,5 odstotka (SVE brez Rusije in Turčije), predvsem na račun financiranja prebivalstva - zaradi višjega razpoložljivega dohodka, nizke stopnje brezposelnosti, večje potrošnje. Večje zanimanje za poslovanje s prebivalstvom v zadnjih letih kažejo tudi strategije bank, predvsem v smislu sinergij z drugimi poslovnimi panogami - kot so zavarovalništvo, upravljanje premoženja, lizing - in ostalimi, bolj splošnimi partnerstvi. Na področju kreditiranja imajo banke SVE še nekaj prostora za rast, in sicer s prilagojeno ponudbo iz vidika produktov in poti, preko poenostavitve in pohitritve kreditnih procesov (tj. konsolidacije platform preko več posojilnih kanalov, optimizacija analize kreditnega tveganja) in prek digitalizacije (za izboljšanje splošne uporabniške izkušnje in kanalov). Sedanji kreditni cikel se razlikuje od preteklega, saj so se likvidnostne pozicije bank v Srednji in Vzhodni Evropi izboljšale, prav tako razmere glede kreditne kakovosti niso primerljive s preteklostjo (razmerje slabih posojil se je s 14 odstotkov v letu 2014 zmanjšalo na povprečje 5 odstotkov v letu 2018 , velja za SVE brez Turčije in Rusije).

Poleg zdrave gospodarske rasti je dolgoročni potencial bančnega sektorja v Srednji in Vzhodni Evropi viden tudi v nizki bančni penetraciji v razmerju med krediti in BDP. Medtem ko imajo številne države evro območja več kot 100-odstotni delež posojil / BDP, imajo vsi trgi v Srednji in Vzhodni Evropi trenutno manj kot 70-odstotni delež, pri čemer je ta v Romuniji, na Madžarskem, v Srbiji in Rusiji celo manjši od 50 odstotkov. Poleg tega je razmerje med posojili in depoziti bistveno nižje kot pred nekaj leti (vsi trgi v Srednji in Vzhodni Evropi, razen Turčije, imajo razmerje posojilo / kredit pod 100%, večina SVE trgov - in sicer Češka, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Slovenija, Hrvaška in Rusija približno 70-75 odstotkov), kar prispeva k temu potencialu kot tudi k prodoru digitalnega bančništva. Trenutna stopnja uporabe digitalnega bančništva v Srednji in Vzhodni Evropi je sicer nizka, vendar se hitro povečuje. Uporaba internetnega bančništva se je med letoma 2010 in 2017 več kot podvojila na Češkem, Madžarskem, v Turčiji, Srbiji, Romuniji in Bolgariji. Prav tako je bila uporaba digitalnega bančništva v regiji bistveno nad uporabo spleta za nakupovanje.

Bančni sektor Srednje in Vzhodne Evrope bo tudi v 2019 priča z izboljšavam v učinkovitosti, čiščenjem kreditnega portfelja in večjemu poudarku na prihodkih in rasti. Tekmovanje za tržni delež se nadaljuje, obstaja tudi prostor za združitve in prevzeme. Kar zadeva prihodke bank v preteklih letih, so se po nizki ravni v obdobju 2015 – 2016 neto obrestni prihodki (NII) okrepili, v letu 2019 pa se pričakuje, da bodo predstavljali dve tretjini prihodkov bančnega sektorja Srednje in Vzhodne Evrope. Povečujejo se tudi stroški, občuti se pritisk plač, vendar se pričakuje, da bo razmerje med stroški in prihodki ostalo nespremenjeno tudi v obdobju 2020–23, izboljšave iz preteklih let pa se ne bodo ponovile. Pričakovati je, da bodo rezervacije in s tem stroški tveganja ostali zelo nizki (77 bazičnih točk za SVE, brez Rusije in Turčije), a se bodo postopoma “normalizirali”. Izboljšana kvaliteta sredstev – manj slabih naložb in posledično manj rezervacij - je bila ključni dejavnik dobičkonosnosti v zadnjih letih. Dobičkonosnost za trge v Srednji in Vzhodni Evropi se od leta 2013 do 2017 konstantno povečuje. Donos na lastniški kapital je na primer trenutno približno 10-odstoten na ravni bančnega sistema (SVE brez Turčije in Rusije) in je pričakovano, da bo ostal na takšni ravni.

»Gospodarski napredek v Srednji in Vzhodni Evropi v zadnjih dveh desetletjih je bil izjemen. Regija Srednje in Vzhodne Evrope ima razvito bančništvo, je visoko likvidna in zanjo je značilna visoka stopnja konkurenčnosti v vseh državah. UniCredit bo s trdnim vodilnim položajem in močno zavezanostjo regiji še naprej podpirala gospodarsko rast na trgih CEE, na katerih delujemo. Divizija za Srednjo in Vzhodno Evropo je in bo še naprej ključni motor rasti Skupine, «je na letnem Euromoney forumu dejal Carlo Vivaldi, vodja divizije za Srednjo in Vzhodno Evropo v UniCredit.

»Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, izzivi, ki jih prinaša digitalno okolje in potreba po nenehnem izboljševanju uporabniške izkušnje so postali eno najpomembnejših področij, v katera podjetja vlagajo. To morajo na današnjem konkurenčnem trgu upoštevati tudi vodilni, saj stranke od svojih ponudnikov finančnih rešitev pričakujejo, da bodo sledili spremembam. Posledično je za interakcijo stranke s svojo banko vse bolj značilna vedno večja stopnja avtomatizacije prek digitalnih procesov, «je dodal Andrea Diamanti, vodja CIB in PB v UniCredit.

V letu 2018 smo v bančnem sektorju Srednje in Vzhodne Evrope opazili visoko aktivnost na področju združitev in prevzemov. Priča smo bili izstopu grških bank iz trgov jugovzhodne Evrope, konsolidaciji med državnimi bankami pod vodstvom centralne banke v Rusiji in napovedani privatizaciji v Sloveniji in Srbiji. Po dinamičnem letu 2018 pričakujemo podobno močno tržno aktivnost tudi 2019, ki jo spodbujajo trgi jugovzhodne Evrope zaradi že objavljenih poslov in prvih objav, zmanjšanja izpostavljenosti tveganju nekaterih regionalnih skupin in zaradi privatizacij v nekaterih državah (npr. v Sloveniji in Srbiji).

REGIJA SVE - KLJUČNI MOTOR ZA RAST UNICREDIT

»Regija Srednje in vzhodne Evrope še naprej ostaja pomemben dejavnik rasti za Skupino, krepi njen vodilni položaj in rast strank v letu 2018. Smo največji posojilodajalec v regiji SVE (64,2 milijarde EUR z 11,7-odstotnim tržnim deležem (prebivalstvo in podjetja) ) pri posojanju, naša rast v zadnjih 5 letih je trdna 7. UniCredit se uvršča na prvo mesto v SVE glede na bilančno vsoto 8, in v prvih 5 v večini posameznih držav Srednje in Vzhodne Evrope9“, je dejal Carlo Vivaldi, vodja oddelka za Srednjo in Vzhodno Evropo v UniCredit.

Baza strank UniCredit v SVE se še naprej povečuje, cilj do konca leta 2019 je 2,6 milijona novih strank. Izboljšuje se tudi kakovost portfelja, pri čemer se je delež bruto NPE zmanjšal za 229 bazičnih točk (z 8,9 na 6,5 odstotka). ) v prvih devetih mesecih 2018 v primerjavi s prvimi devetimi meseci 2017.

Posledično je donosnost dodeljenega kapitala v prvih devetih mesecih leta 2017 znašala 15,7%, kar poudarja močno dobičkonosnost Divizije SVE.

Poleg tega se pričakuje, da bo delež uporabnikov mobilnega bančništva zrasel z 38,2 odstotka v tretjem četrtletju leta 2018 na 47 odstotkov vseh strank v prihodnjem letu.

Uspeh UniCredit v regiji temelji na trdni franšizi - eni največjih in najbolj raznolikih v Srednji in Vzhodni Evropi - z močno lokalno pokritostjo, vzdrževanjem odnosov s strankami, zmožnostjo izkoriščanja globalnih rešitev, ki so „najboljše v razredu“ in znanja kako najbolje zadovoljiti potrebe naših strank. Tržni položaj UniCredit v SVE lokalnim bankam zagotavlja konkurenčno prednost zaradi močne prepoznavnosti blagovne znamke, dostopa do mednarodnih trgov, izmenjave najboljših praks in pomembnih ekonomij obsega.

Uspešno zaključena AmCham poslovno razvojna delegacija v Washington in Las Vegas
14.01.2019 13:44
Vesolje, najnovejše tehnologije, umetna inteligenca, pametne rešitve in kibernetska varnost so teme, ki so bile v ospredju tokratne AmCham »Future Fit« poslovno razvojne delegacije, ki je med 7. ...
Več ▼

Vesolje, najnovejše tehnologije, umetna inteligenca, pametne rešitve in kibernetska varnost so teme, ki so bile v ospredju tokratne AmCham »Future Fit« poslovno razvojne delegacije, ki je med 7. in 12. januarjem 2019 obiskala Washington D.C. in Las Vegas v ZDA.

AmCham Slovenija je v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, že šesto leto zapored organizirala poslovno razvojno delegacijo v ZDA. Fokus tokratne poti je bil »Future-Fit – pripravljeni na prihodnost«.

16-članska AmCham poslovno razvojna delegacija je obisk začela v Washingtonu D.C., kjer so obiskali U.S. Chamber of Commerce in se z vodilnimi predstavniki za odnose z Evropo pogovarjali o prioritetah zbornice v ZDA in zaskrbljenosti zaradi nedelovanja ameriške vlade. Obiskali so podjetje SpaceX, ki zaposluje več kot 6.000 ljudi, njihova povprečna starost pa je 32 let. Načrtujejo, da bodo leta 2024 na Mars poslali prvega človeka. V tehnološkem centru podjetja Honeywell so govorili o pomenu transformacije velikih podjetij in o vse večjem pomenu perečih tem kot sta zaupanje in kibernetska varnost. Na obisku Arlington Economic Development so imeli udeleženci delegacije priložnost spoznati, na kakšen način je razvojna agencija pridobila drugi ameriški sedež podjetja Amazon. Kot zadnje podjetje so  obiskali Lockheed Martin Space center, ki je s svojimi izdelki ali tehnologijami sodelovalo pri prav vsakem poletu v vesolje do sedaj.  Na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu je Nj. Eksc. Stanislav Vidovič, veleposlanik Republike Slovenije v Washingtonu, gostil delegacijo in več posameznikov, ki so tako ali drugače povezani s Slovenijo.

Pot so udeleženci AmCham poslovno razvojne delegacije nadaljevali v Las Vegasu, kjer so obiskali  največji elektronski sejem na svetu, Consumer Electronics Show. Ta je bil v zadnjih 50 letih prizorišče premiernih predstavitev največjih inovacij in tehnoloških presežkov na svetu in je osrednji dogodek, ki privabi številne svetovne poslovne liderje in inovatorje. Na sejmu se je predstavilo blizu 4.000 razstavljavcev, obiskalo pa ga je prek 250.000 udeležencev.

Odzivi udeležencev

Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija, je po koncu delegacije povedal: »Pot je bila zanimiva in čudovita, v prvi vrsti hvala AmChamu za organizacijo. Washington je zanimivo mesto, zelo zanimivo je bilo videti podjetja kot so Lockheed Martin, SpaceX, Honeywell, podjetja, ki imajo vizijo iti na Mars. To je vizija, ki nam v poslu marsikdaj manjka, da ne gledamo samo, kaj je mogoče, ampak predvsem, kaj je nemogoče. Oni imajo vizijo iti na Mars, ne vedo še, kako jim bo to uspelo, ampak prepričan sem, da jim v naslednjih letih bo. Drugi del poti, sejem CES v Las Vegasu, ki ga obišče 250.000 ljudi, je bil zanimiv predvsem s stališča, kam gre ta svet, dobiš pa tudi občutek, kaj nas čaka. Robotika, droni, umetna inteligenca, vse to so zadeve, za katere vsi mislimo, da so še daleč, a so v resnici tu in bodo vse bolj obvladovale poslovne kroge in zasebno življenje

Gorazd Mihelič, direktor Spirit Slovenija, je po koncu poti povedal: »Najbolj zanimivo je to, da ko vidiš, kako ena velika gospodarska sila z ogromno kapitala združuje ta kapital, znanje in ambicije za odpiranje popolnoma novih panog. Tukaj mislim predvsem na osvajanje vesolja, to so panoge, kjer lahko tekmujejo Američani in morda Kitajci. Ko vidiš vsa vlaganja in tehnološki razvoj, se kot velik izziv pojavlja, kje v dobaviteljskih verigah se bo pojavljala slovenska industrija. Na sejmu CES pa smo lahko videli, da je za vsako stvar, ki se je človek spomni, najmanj 10, 20 ali 100 ponudnikov. Razlike med njimi so minimalne, za uspeh niti ni najbolj pomemben tehnološki razvoj, ampak dostop do trga, kar pa je omejitev za manjše države kot je Slovenija.«

Jaka Repanšek, ustanovitelj in generalni direktor RePublis, sopredsedujoči AmCham Komisiji za intelektualno lastnino, je o tokratni poti v ZDA povedal: »Pot v Washington in Las Vegas je bila izjemno zanimiva in koristna. V Washingtonu smo spoznali najnovejše trende s področja mobilnosti, nekatere tudi precej futuristične, odkrili smo, kam nas peljejo komercialna potovanja v vesolje, in dobili odgovore na nekatera vprašanja na področju pametnih mest in pametne mobilnosti. V Las Vegasu smo nadaljevali na zabavno elektronskem področju in tudi tukaj spoznali nekatere najnovejše razvojne trende na področju zabavne elektronike. Veseli smo bili slovenskih podjetij, ki so dobila nagrado na sejmu CES. Prihodnost, ki smo jo videli v Washingtonu in Las Vegasu, nas mora navdajati z optimizmom, in nas navdahniti z novo kreativno energijo, da bomo nekaj podobnega sposobni početi tudi pri nas v Sloveniji.«

Jurij Žurej, direktor pravne službe Atlantic grupe d.d. za Slovenijo, BiH in Rusijo, prokurator Droga Kolinska d.d., ter predstavnik zmagovalcev najboljše poslovne prakse Best of the Best 2019, je svoje vtise po delegaciji strnil takole: »Presenetilo me je predvsem to, da v ZDA nimajo nobenih meja, mislijo, da je vse mogoče. In ker sami sebe ne omejujejo, bodo verjetno tudi vse izpeljali. V Sloveniji sicer dostikrat mislimo, da se nekaj da, nismo pa potem pripravljeni nič za to narediti. V ZDA je drugače, tukaj tudi dejansko nekaj naredijo. Opazil sem tudi, da ljudje veliko več delajo kot pri nas

Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in podpredsednica AmChams in Europe, pa je po koncu delegacije povedala: »Tokratna 'Future Fit' delegacija je bila izjemno zanimiva, saj je bilo po eni strani moč zaznati vizionarstvo. Ameriška podjetja namreč zelo pogumno razmišljajo o komercializaciji vesolja, s čimer se zagotovo odpirajo številna vprašanja, dileme in priložnosti. Prav tako je bilo hiter razvoj in spremembe mogoče v živo videti na sejmu CES, kjer so svetovne korporacije in majhna podjetja predstavljala številne inovacije. Po drugi strani pa je bilo zaznati tudi veliko dvomov spričo nepredvidljivosti, ki jo prinaša ameriška vladna kriza, in morebitne posledice za svetovno gospodarstvo. Kar se tiče slovenskega gospodarstva pa se je ponovno potrdilo dejstvo, da je potrebno aktivno slediti spremembam in iskati primerna partnerstva. Zato sem še posebej vesela, da so številni potencialni partnerji za slovensko gospodarstvo z veseljem prepoznali Slovenijo tudi kot sedež vseh evropskih in evrazijskih AmChamov, kar zagotovo prinaša dodatno prepoznavnost in zaupanje.« 

UniCredit zmagovalka v 28 kategorijah v raziskavi Euromoney Trade Finance Survey 2019
11.01.2019 14:54
UniCredit je prejela nagrade za vodilni položaj v petih kategorijah za najboljše storitve in priznanje za najboljše storitve na enajstih lokalnih trgih. V raziskavi Euromoney Trade Finance Survey ...
Več ▼

UniCredit je prejela nagrade za vodilni položaj v petih kategorijah za najboljše storitve in priznanje za najboljše storitve na enajstih lokalnih trgih.V raziskavi Euromoney Trade Finance Survey 2019 je bila UniCredit izbrana za najboljšega globalnega ponudnika storitev na petih področjih: "Vse storitve", "Svetovanje", "Financiranje / Plačila", "Celotna izvedba" in "Produkti".Raziskava, ki poteka že osmo leto, UniCredit opredeljuje kot vodilno na tržiščih v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE), ter na enajstih lokalnih tržiščih: Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Madžarski, Italiji, Romuniji, Rusiji, Srbiji in Turčiji.V kategoriji »Najboljša storitev« je bila UniCredit imenovana kot najboljša v Srednji in Vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Bosni in Hercegovini, v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, v Italiji, Romuniji, Rusiji, Srbiji, Turčiji in Nemčiji, s čimer smo izboljšali uvrstitev iz leta 2018.Uvrstitve - ki izhajajo iz povratnih informacij več kot 7000 strank na na področju poslovanja s podjetji - prepoznavajo nadaljnjo odličnost banke pri trgovinskem financiranju, ki temelji na poglobljenem poznavanju naših osrednjih evropskih trgov in strokovnega znanja o izdelkih.Gianni Franco Papa, generalni direktor UniCredit, je dejal: »Veseli nas, da Euromoney in stranke še naprej prepoznavajo UniCredit kot najboljšo globalno ponudnico finančnih storitev v različnih ključnih regijah in kategorijah storitev. Izboljšanje lanskoletne uvrstitve poudarja trdno zavezanost zadovoljevanju potreb strank, pripravljenosti za vključevanje novih orodij na področju upravljanja z obratnimi sredstvi in moč naše mednarodne mreže. «UniCredit še naprej vlaga v inovacije na področju trgovinskega financiranja, predvsem prek „we.trade“ blockchain konzorcija in Trade Information Network platforme. Prav tako smo izboljšali mednarodno pokritost z ustanovitvijo vozlišča Commodity Trade Finance v Abu Dhabiju.

Tovarna zdravil Krka Novo mesto Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo
10.01.2019 15:28
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo MOTOmed  muvi. Terapevtki pripomoček bo stanovalcem omogočil izboljšanje rehabilitacije ...
Več ▼

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo MOTOmed  muvi. Terapevtki pripomoček bo stanovalcem omogočil izboljšanje rehabilitacije in kakovosti življenja. Vrednost donacije je 10.000,00 evrov.

Tovarna zdravil Krka je pokroviteljica Doma starejših občanov Novo mesto že od ustanovitve. Ves ta čas deluje Krkin pokroviteljski odbor, ki z različnimi aktivnostmi pripomore k prijetnejšemu življenju stanovalcev doma. Vsako leto pa je dom deležen tudi donacije, ki so namenjene izboljševanju bivalnih pogojev in nabavi opreme, ki omogoča ohranjanje in izboljševanje psihofizične kondicije stanovalcev.

Slavnostna predaja terapevtskega kolesa je bila v sklopu obeleženja 39. rojstnega dne doma. Na prireditvi je nastopila Glasbena šola Lipičnik. V imenu pokrovitelja je navzoče nagovorila in kolo slavnostno predala vodja službe za odnose z javnostmi Elvira Medved, ki je med drugim povedala, da v Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo. Del njihovih družbeno odgovornih prizadevanj je tudi donacija aparata, s katerim želijo prispevati k bolj kakovostnemu bivanju stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto. V imenu doma in stanovalcev se je Krki zahvalila direktorica Milena Dular. Izrazila je hvaležnost za letošnjo donacijo in za Krkino dolgoletno pokroviteljstvo ter pomoč domu.

Profesionalno terapevtsko kolo, ki je darilo Tovarne zdravil Krka, ima obsežen spekter uporabe in je  primerno tako za pokretne kot gibalno ovirane stanovalce. Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog. Združuje različne funkcije in  omogoča individualno prilagoditev  potrebam posameznika, glede na njegovo zdravstveno stanje. Terapija se lahko izvaja tudi na invalidskem vozičku. Ves čas  terapije pa se stanje napredka spremlja in beleži.

Z vadbo na tem pripomočku se uravnava mišični tonus, povečuje moč srca, pridobiva se na moči ter  kondiciji posameznika, hkrati pa se  izboljšuje možnost hoje in ravnotežja. Pozitivno deluje na psihično stabilnost ter dobro počutje in spanec.

V sklopu  terapevtskega kolesa  je tudi  video modul, ki še dodatno dvigne motivacijo za aktivno vadbo. Stanovalcu omogoča nepozabno interaktivno izkušnjo, kjer lahko kolesari po različnih izbranih svetovnih destinacijah.

Kolo MOTOmed muvi terapevtsko deluje na različnih področjih človekovega delovanja, kar dviguje stopnjo stanovalčeve samostojnosti in s tem izboljšuje kakovost življenja.  

 

AmCham poslovno razvojna delegacija v ZDA: Future-Fit Washington D.C. in Las Vegas, 7. – 12. januar 2018
08.01.2019 08:39
Prebojne inovacije, najnovejše tehnologije, umetna inteligenca, pametne rešitve in kibernetska varnost bodo v osredju tokratne AmCham poslovno razvojne delegacije, ki se bo med 7. in 12. januarjem ...
Več ▼

Prebojne inovacije, najnovejše tehnologije, umetna inteligenca, pametne rešitve in kibernetska varnost bodo v osredju tokratne AmCham poslovno razvojne delegacije, ki se bo med 7. in 12. januarjem 2019 mudila v Washingtonu D.C. in Las Vegasu v ZDA.

AmCham Slovenija v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, že šesto leto zapored organizira razvojno delegacijo v ZDA. Fokus tokratne poti v Washington D.C. in Las Vegas, ki bo potekala med 7. in 12. januarjem 2019, je »Future-Fit – pripravljeni na prihodnost«. Kot vedno tudi tokrat uspešno sodeluje z Veleposlaništvom Republike Slovenije v ZDA.

16-članska poslovno razvojna delegacija bo imela priložnost spoznati novosti na področju najnovejših tehnologij, umetne inteligence, pametnih rešitev in telekomunikacij ter prebojnih inovacij. Obiskali bodo največji svetovni tehnološki sejem CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegasu, ki je že več kot 50 let ključni sejem, kjer predstavijo največje svetovne inovacije in prebojne ideje. Spoznali bodo tudi novosti na področju kibernetske varnosti in se spoznali z varovanjem ključnih poslovnih podatkov podjetij pred naraščajočimi tveganji.

Zanimiv in pester program delegacije

Delegacija bo svoj obisk začela v Washingtonu D.C., kjer bodo najprej obiskali ameriško gospodarsko zbornico (U.S. Chamber of Commerce), kjer se bodo srečali z vidnimi predstavniki zbornice, med drugimi z Marjorie Chorlins, podpredsednico U.S. Chamber of Commerce, pristojno za evropske zadeve, s Seanom Heatherjem, podpredsednikom centra za globalno regulatorno sodelovanje (Center for Global Regulatory Cooperation), in z Johnom Drakom, izvršnim direktorjem oddelka za politike dobavne verige (Supply Chain Policy). Isti dan jih čaka še obisk podjetja SpaceX, Honeywell Technology Centra, obisk Arlington Economic Development ter Lockheed Martin Space centra. Zvečer bo na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu srečanje s Slovenci v ZDA in tistimi, ki so povezani s Slovenijo. Srečanje bo gostil Nj. Eksc. Stanislav Vidovič, veleposlanik Republike Slovenije v ZDA.

V sredo bodo udeleženci AmCham poslovno razvojne delegacije odpotovali v Las Vegas, kjer bodo imeli tri dni časa za obisk največjega elektronskega sejma na svetu, Consumer Electronics Showa. Ta je bil v zadnjih 50 letih prizorišče premiernih predstavitev največjih inovacij in tehnoloških presežkov na svetu in je osrednji dogodek, ki privabi številne svetovne poslovne liderje in inovatorje. Na sejmu se bo predstavilo približno 3.900 razstavljavcev, pričakujejo pa preko 200.000 udeležencev.

ZDA – eno največjih gospodarstev na svetu

Združene države Amerike (ZDA) so eno izmed najmočnejših gospodarstev na svetu. So tudi eno izmed središč tehnološkega razvoja, inovativnih metod in disruptivnih poslovnih modelov. »Veseli me, da so slovenski gospodarstveniki v stiku z najnovejšimi tehnologijami, da jih nekateri razvijajo, drugi pa uspešno uvajajo, vedno bolj se zavedajo njihovih prednosti, a tudi nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni, če nanje nismo pripravljeni. Le s poslovnimi liderji, ki imajo veliko znanja, bo možen razvoj slovenskega gospodarstva. Prav pridobivanju novih idej, spoznanj in poslovnih povezav so namenjene naše razvojne delegacije, saj velja, da je motor sprememb tehnologija, srce napredka pa ostajamo ljudje,« je ob začetku AmCham poslovno razvojne delegacije povedala mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

»Z AmCham Poslovno razvojno delegacijo želimo odpreti vrata, omogočiti vpogled v najboljša podjetja na svetu in v njihov način razmišljanja. Predvsem pa omogočiti slovenskim podjetjem izmenjavo idej in najboljših praks,« je še dodala vodja za mednarodno sodelovanje in vodja delegacij pri AmCham Slovenija Vida Dolenc Pogačnik.  

AmCham Slovenija vsako leto organizira poslovne in razvojne delegacije v ZDA in je lahko prvi stik slovenskih podjetij z ameriškim trgom. Poslovne delegacije so namenjene slovenskim podjetjem, ki imajo odličen, inovativen, specifičen produkt, storitev ali tehnologijo, ter željo, znanje, voljo in sredstva, da poskusijo prodreti na trg ZDA. Poslovna delegacija omogoča srečanja z gospodarstveniki, razvojniki, predstavniki mest, podjetniki, obiske sejmov in B2B srečanja. Razvojne delegacije pa so namenjene spoznavanju najnovejših trendov, tehnologij, poslovnih modelov in novih tržnih zakonitostih v poslovnem svetu.