• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Izvozniki sporočajo.

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji
07.11.2018 13:44
24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere ...
Več ▼

24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS Borut Pahor. Konference so se udeležili vidni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, inštitutov ZAG in ZRMK ter Eko sklada, ki so s svojimi nagovori skupaj s predsednikom GBC Slovenija soustvarjali prvi del konference, v drugem delu pa so predstavniki podjetij na primerih dobrih praks izpostavili načine, pristope ali tehnologije, ki ključno vplivajo na energetsko učinkovitost stavb.  

Saša Galonja iz Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je uvodoma opozoril, da je pri nas percepcija, ki trajnostno gradnjo enači z energetsko učinkovitostjo, napačna, saj je energija le del širšega koncepta trajnostne gradnje. Dodal je, da je najprej potrebno trajnostne kriterije uveljaviti pri javnih stavbah (zeleno naročanje), potem pa jih širiti še na druga področja gradnje, pri čemer ima Slovenija aktivno vlogo pri spodbudah za prenovo stavb prek sistema javne pomoči in Eko sklada. Na MOP-u se intenzivno ukvarjajo tudi z novo gradbeno zakonodajo in novimi pravilniki, kot je Pravilnik o uporabi učinkovite rabe energije v stavbah (PURES), ki bo predvidoma aktualen v začetku leta 2019 in se bo prepletal s trajnostnimi kazalniki pretežno pri manjši rabi energije v stavbah, zlasti večstanovanjskih. V sklepnem delu je opozoril tudi na potrese, ki v našem prostoru zagotovo pomembno vplivajo na trajnostno gradnjo, vendar pa jih Evropa znotraj tega koncepta še ni prepoznala.

Dr. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo je v nadaljevanju opozoril na možne prihranke, ki bi jih lahko z novimi poslovnimi modeli dosegali pri energetskih prenovah stavb, še posebej tistih najbolj potratnih, in za to zagotovili tudi ustrezne vire financiranja.

Kot je povedal Iztok Kamenski, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija pri oblikovanju trajnostnih kriterijev tesno sodeluje z inštitutoma ZAG in ZRMK, ki sta pripravila predloge za implementacijo trajnostnih kriterijev po smernicah Level's v slovenski prostor. Kot sta povedali dr. Sabina Jordan in dr. Marjana Šijanec Zavrl, največjo težavo pri nas predstavlja financiranje orodij (baze podatkov) za certificiranje trajnostne gradnje. ''V tujini se s to problematiko soočajo in jo rešujejo na različne načine, bodisi z zniževanjem davka na dobiček podjetjem, ki gradijo stavbe po trajnostnih kriterijih, ali pa z merjenjem zadovoljstva zaposlenih, ki v stavbah  delajo, saj kakovost grajenega prostora poleg energetske učinkovitosti temelji tudi na zdravi notranji bivalni klimi in dobremu počutju. Pri nas pogosto  govorimo le o energetski učinkovitosti, manj pa o trajnostni gradnji, zato bo treba pojme, kot so krožne stavbe in trajnostna gradnja pri ozaveščanju naročnikov, projektantov, izvajalcev in investitorjev še bolj izpostavljati,'' je dodal Kamenski.

Po smernicah Level's, ki ima 6 kazalnikov in vrsto podkazalnikov, imajo evropske države možnost upoštevati vse ali le njihov del. Tako govorimo o racionalni rabi energije, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, učinkoviti rabi virov in surovin ter učinkoviti rabi vode, zdravemu in udobnemu notranjemu okolju, prilagajanju na podnebne spremembe ter o analizi stroškov in vrednosti stavb v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Vire naj bi uporabljali trajnostno v okviru krožnega gospodarstva, pri tem pa spodbujali rabo obnovljivih virov energije in uveljavljali materiale z nižjimi emisijami, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov. Ti poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij vgrajene energije, ki je pri gradbenem materialu potrebna za njihov nastanek in uporabo. Pomembna je tudi učinkovita raba surovin, ustrezna razgradnja materialov ter upoštevanje potresne in požarne varnosti, saj gradnja brez upoštevanja teh meril ni trajnostna gradnja.

V nadaljevanju je Mojca Vendramin predstavila še aktualne finančne spodbude Eko sklada, ki sledijo ukrepom učinkovite rabe energije in projektom obnovljivih virov energije.

V drugem delu so na temo stavb in energije spregovorili še predstavniki slovenskih podjetij Resalta, GEN-I, Siemens Slovenija in Petrol ter predstavniki lokalnih energetskih agencij in MOL. Dogodek je povezovala  Alenka Žumar Klopčič, urednica portala Energetika.net, ki je vodila tudi sklepno omizje.

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji
2. mednarodni urbanočebelarski simpozij: zanimanje za urbano čebelarstvo narašča
10 ur
V soboto, 17. novembra 2018, je v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC Cityju Ljubljana potekal že 2. mednarodni urbanočebelarski simpozij. Na celodnevnem srečanju so domači in tuji ...
Več ▼

V soboto, 17. novembra 2018, je v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC Cityju Ljubljana potekal že 2. mednarodni urbanočebelarski simpozij. Na celodnevnem srečanju so domači in tuji predavatelji razpravljali o pomenu, trendih in izzivih urbanega čebelarstva doma in izven naših meja. Udeleženci simpozija so se strinjali, da je dogodek izredno pomemben za razvoj urbanočebelarske panoge.  

Po uspehu lanskega simpozija je zavod za kulturo in naturo Medtem ob podpori Mestne občine Ljubljana in družbe BTC ponovno organiziral mednarodni urbanočebelarski simpozij. Strokovnjaki, čebelarji in ljubitelji čebelarstva so v sklopu trinajstih predavanj izvedeli več o novostih urbanega čebelarjenja v Ljubljani, njegovi zgodovini ter kako se čebelari v Berlinu in po svetu. Dotaknili so se izzivov urbanih čebelarjev, kot sta bolezen huda gniloba čebelje zalege in nevarnosti herbicida glifosata. Med drugim so govorili tudi o čebelarskih tehnologijah ter o potrebnih spremembah čebelarske zakonodaje. Na čebelarstvo pa so pogledali tudi nekoliko nekonvencionalno z vidika filozofije na ravni človeka, inteligence in Zemlje. Strokovni del je zaokrožilo dogajanje v preddverju, kjer si je bilo mogoče ogledati predstavitev knjige Barbare Bajd »Kranjska sivka - Čebelica od kod in kam?« ter razstavo tehnološke inovacije koridorja za preprečevanje čebeljega ropa Damirja Škrabana, obiskovalci pa so si lahko priskrbeli tudi svoj izvod pripomočka.

Gorazd Trušnovec, urbani čebelar in soustanovitelj zavoda Medtem je na simpoziju izpostavil: "Urbano čebelarjenje postaja vedno bolj priljubljeno v slovenski prestolnici kot tudi po svetovnih metropolah. Ob tem pa zaradi vse večje zgoščenosti lokacij zahteva še več znanja in pozornosti za uspešno sobivanje ljudi in čebel. Potrebno se je namreč zavedati, da so za čebelarjenje v mestu priporočeni tudi nekateri specifični pristopi. Zaradi številnih pozitivnih odzivov na lanski 1. mednarodni urbanočebelarski simpozij, smo se odločili srečanje ponoviti in razširiti. Ponudili smo večji nabor tem, povabili več predavateljev ter pripravili širši nabor izhodišč, za katere smo prepričani, da so bila zanimiva tako za čebelarsko stroko in prakso kot za širšo javnost."

Podporniki, predavatelji in obiskovalci so se strinjali, da so tovrstni dogodki pomembni in da jih je potrebno spodbujati, da bi dosegli večjo prepoznavnost urbanega čebelarjenja in omogočili uspešnejše delo urbanim čebelarjem.

Ob dolgoletni zgodovini čebelarstva na območju Ljubljane je bila med podporniki dogodka tudi Mestna občina Ljubljana, ki je v zadnjih letih začela spodbujati čebelarjenje z namenom povečanja in razvoja čebelarstva v urbanem jedru ter širšem mestnem območju. Maruška Markovčič, višja svetovalka in snovalka Čebelje poti ter predstavnica Oddeleka za varstvo okolja MOL je na simpoziju povedala: »Urbano čebelarstvo v vedno večji meri postaja del vsakdana v Mestni občini Ljubljana. Je pomemben del našega projekta Čebelja pot, katerega glavno poslanstvo je osveščanje meščanov o pomenu čebel za naše preživetje, ohranjanje biodiverzitete in okolja. Čebelja pot, ki združuje 34 partnerjev, deluje po principu sinergije in predstavlja gibanje enako mislečih. S pomočjo urbanega čebelarjenja ljudje ponovno vzpostavljajo stik z naravo, ki nas obkroža. Simpozij je dober primer širjenja naših zornih kotov pogleda na čebele v mestu od kulture do narave, gospodarstva in dediščine. Menim, da bi tovrstnih srečanj in posvetov moralo v bodoče biti še več.«

Prav posebno mesto pa ima čebelarstvo tudi v družbi BTC. V sklopu trajnostnega stebra Misija: Zeleno se namreč že od leta 2014 aktivno zavzemajo za dobrobit čebel. Spoznali so, da je Ljubljana zaradi svojih številnih zelenih površin izredno primerna za urbano čebelarjenje. Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in Misijo: Zeleno družbe BTC: »V družbi BTC prepoznavamo pomembnost urbanega čebelarstva v Ljubljani, ki ga sooblikujemo z lastnim urbanim čebelnjakom. Za dobrobit čebel se aktivno zavzemamo v sklopu Misije: Zeleno, kjer izvajamo projekt Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto, ki je bil letos uvrščen v Urban Nature Atlas, zbirko naravnih rešitev v evropskih mestih. V projekt na različne načine vključujemo meščane Ljubljane, ob tem pa ne pozabljamo na otroke, s katerimi smo letos preobrazili Ameriško ulico v BTC Cityju Ljubljana v alejo sončnic. Z dogodki, kot je mednarodni urbanočebelarski simpozij, preide v ospredje bolj strokovni vidik urbanega čebelarstva, ki je še kako pomemben za ohranjanje dobrobiti čebel v mestih, zato me veseli, da smo našli svoje mesto kot podporniki simpozija tudi v družbi BTC.«

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC

T: 01/585-13-00 | E: maja.oven@btc.si

Po dobrih rezultatih MHP pripravljen na pričetek vlaganj v Perutnino Ptuj
16.11.2018 13:30
Kijev, Ukrajina, 15. 11. 2018: Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, objavljenih v tem tednu*, je MHP Holding, ukrajinsko kmetijsko in živilskopredelovalno podjetje, pripravljeno na pričetek ...
Več ▼

Kijev, Ukrajina, 15. 11. 2018: Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, objavljenih v tem tednu*, je MHP Holding, ukrajinsko kmetijsko in živilskopredelovalno podjetje, pripravljeno na pričetek vlaganj v Perutnino Ptuj. Ti se bodo pričeli, ko bo prevzem odobren.

Najnovejši poslovni rezultati družbe kažejo povečanje proizvodnje, izvoza in prihodkov. Zdravo finančno stanje MHP Holdinga omogoča v letu 2019 investicije v višini okoli 200 milijonov EUR, predvsem za nadaljnje širitve in nadaljevanje organske rasti perutninske proizvodnje v Ukrajini ter pričetek naložb v Sloveniji.

Prve naložbe v Sloveniji načrtujejo v letu 2019. V ta namen je upravni odbor že odobril sredstva v višini 60 milijonov EUR.

Prevzem Perutnine Ptuj za MHP Holding pomeni »strateški korak, ki bo Perutnini Ptuj dodal dodano vrednost in okrepil njegov položaj na mednarodnem trgu.«

Viktoria Kapelyushnaya, izvršna direktorica in glavna finančna direktorica MHP Holdinga, je poudarila: "Rezultati kažejo, da so temelji našega poslovanja z novo rastjo proizvodnje ter povečanjem izvoza in prihodkov trdni. Rast in povečanje se kažeta tako v tretjem četrtletju (Q3) poslovnega leta kot v vseh devetih mesecih 2018. To je popolnoma v skladu z načrti in proračunom MHP Holdinga. Dober finančni položaj omogoča naše načrte za rast poslovanja v letu 2019.

Napovedali smo ambiciozne načrte o 200 milijonski naložbi v naslednjih petih letih v proizvodno bazo Perutnine Ptuj. Dobri poslovni rezultati nam omogočajo uresničitev načrtov, vključno s prvo investicijo v letu 2019, v višini 60 milijonov EUR.

Ti izdatki so ključnega pomena za uresničitev našega strateškega poslovnega načrta za Perutnino Ptuj. To omogoča nadaljnji razvoj tako obstoječih izdelkov in močnih blagovnih znamk kot rasti prodaje v Sloveniji in širši regiji Zahodne Evrope. Perutnina Ptuj z MHP Holdingom pridobiva dolgoročnega strateškega vlagatelja, ki bo zagotovil uspešno prihodnost obeh družb.

V MHP Holdingu spoštujemo vse mednarodne standarde, zato smo prepričani, da bo Agencija za varstvo konkurence v Sloveniji kmalu izdala soglasje za prevzem.«* [www.londonstockexchange.com]

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji
07.11.2018 13:44
24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere ...
Več ▼

24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS Borut Pahor. Konference so se udeležili vidni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, inštitutov ZAG in ZRMK ter Eko sklada, ki so s svojimi nagovori skupaj s predsednikom GBC Slovenija soustvarjali prvi del konference, v drugem delu pa so predstavniki podjetij na primerih dobrih praks izpostavili načine, pristope ali tehnologije, ki ključno vplivajo na energetsko učinkovitost stavb.  

Saša Galonja iz Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je uvodoma opozoril, da je pri nas percepcija, ki trajnostno gradnjo enači z energetsko učinkovitostjo, napačna, saj je energija le del širšega koncepta trajnostne gradnje. Dodal je, da je najprej potrebno trajnostne kriterije uveljaviti pri javnih stavbah (zeleno naročanje), potem pa jih širiti še na druga področja gradnje, pri čemer ima Slovenija aktivno vlogo pri spodbudah za prenovo stavb prek sistema javne pomoči in Eko sklada. Na MOP-u se intenzivno ukvarjajo tudi z novo gradbeno zakonodajo in novimi pravilniki, kot je Pravilnik o uporabi učinkovite rabe energije v stavbah (PURES), ki bo predvidoma aktualen v začetku leta 2019 in se bo prepletal s trajnostnimi kazalniki pretežno pri manjši rabi energije v stavbah, zlasti večstanovanjskih. V sklepnem delu je opozoril tudi na potrese, ki v našem prostoru zagotovo pomembno vplivajo na trajnostno gradnjo, vendar pa jih Evropa znotraj tega koncepta še ni prepoznala.

Dr. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo je v nadaljevanju opozoril na možne prihranke, ki bi jih lahko z novimi poslovnimi modeli dosegali pri energetskih prenovah stavb, še posebej tistih najbolj potratnih, in za to zagotovili tudi ustrezne vire financiranja.

Kot je povedal Iztok Kamenski, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija pri oblikovanju trajnostnih kriterijev tesno sodeluje z inštitutoma ZAG in ZRMK, ki sta pripravila predloge za implementacijo trajnostnih kriterijev po smernicah Level's v slovenski prostor. Kot sta povedali dr. Sabina Jordan in dr. Marjana Šijanec Zavrl, največjo težavo pri nas predstavlja financiranje orodij (baze podatkov) za certificiranje trajnostne gradnje. ''V tujini se s to problematiko soočajo in jo rešujejo na različne načine, bodisi z zniževanjem davka na dobiček podjetjem, ki gradijo stavbe po trajnostnih kriterijih, ali pa z merjenjem zadovoljstva zaposlenih, ki v stavbah  delajo, saj kakovost grajenega prostora poleg energetske učinkovitosti temelji tudi na zdravi notranji bivalni klimi in dobremu počutju. Pri nas pogosto  govorimo le o energetski učinkovitosti, manj pa o trajnostni gradnji, zato bo treba pojme, kot so krožne stavbe in trajnostna gradnja pri ozaveščanju naročnikov, projektantov, izvajalcev in investitorjev še bolj izpostavljati,'' je dodal Kamenski.

Po smernicah Level's, ki ima 6 kazalnikov in vrsto podkazalnikov, imajo evropske države možnost upoštevati vse ali le njihov del. Tako govorimo o racionalni rabi energije, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, učinkoviti rabi virov in surovin ter učinkoviti rabi vode, zdravemu in udobnemu notranjemu okolju, prilagajanju na podnebne spremembe ter o analizi stroškov in vrednosti stavb v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Vire naj bi uporabljali trajnostno v okviru krožnega gospodarstva, pri tem pa spodbujali rabo obnovljivih virov energije in uveljavljali materiale z nižjimi emisijami, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov. Ti poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij vgrajene energije, ki je pri gradbenem materialu potrebna za njihov nastanek in uporabo. Pomembna je tudi učinkovita raba surovin, ustrezna razgradnja materialov ter upoštevanje potresne in požarne varnosti, saj gradnja brez upoštevanja teh meril ni trajnostna gradnja.

V nadaljevanju je Mojca Vendramin predstavila še aktualne finančne spodbude Eko sklada, ki sledijo ukrepom učinkovite rabe energije in projektom obnovljivih virov energije.

V drugem delu so na temo stavb in energije spregovorili še predstavniki slovenskih podjetij Resalta, GEN-I, Siemens Slovenija in Petrol ter predstavniki lokalnih energetskih agencij in MOL. Dogodek je povezovala  Alenka Žumar Klopčič, urednica portala Energetika.net, ki je vodila tudi sklepno omizje.

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji
JUB podprl ZAPS pri organizaciji Dneva arhitektov 2018
07.11.2018 13:39
Družba JUB je v okviru trajnega in uspešnega sodelovanja z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije letos podprla tudi izvedbo njihovega osrednjega dogodka, Dneva arhitektov 2018, ki je z ...
Več ▼

Družba JUB je v okviru trajnega in uspešnega sodelovanja z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije letos podprla tudi izvedbo njihovega osrednjega dogodka, Dneva arhitektov 2018, ki je z osrednjo temo javna arhitektura, javni prostor potekal v petek, 12. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Ker javni prostor uporabljamo vsi, je še posebej pomembno, da svoj del odgovornosti za njegovo načrtovanje prevzamejo strokovnjaki, kot so arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti. Institucije, ki porabljajo javna sredstva, bi morale biti zgled ostalim in znati izbrati najboljšo arhitekturno rešitev, zatem pa poskrbeti tudi za njeno kakovostno izvedbo, pri čemer morajo biti sredstva za tovrstne naložbe porabljena smotrno in premišljeno. Javne stavbe in javni prostori so ogledalo naše družbe in tudi države, zato je potrebno tem vsebinam posvečati več pozornosti in izpostavljati primere dobrih praks, ki z arhitekturno rešitvijo zajemajo in upoštevajo interese različnih vpletenih akterjev na eni ter gradnjo identitete prostora na drugi strani.  

Ob Dnevu arhitektov je ZAPS na večerni slovesnosti podelila tudi strokovna priznanja svojim članom za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja, na kateri je uvodni nagovor prispeval minister za okolje in prostor Jure Leben. Priznanje Platinasti svinčnik je za opus in vrhunske dosežke prejela profesorica dr. Maruša Zorec, katere zadnji in tudi najodmevnejši deli sta prenovi Plečnikove hiše in Švicarije v Ljubljani. Priznanje častni član je prejel Zmago Novak, Zlati svinčnik za odlično izvedbo pa projektanti poslovne stavbe Tem Čatež, družinske hiše na Celovški cesti v Ljubljani ter vrtca Pedenjped v Kašlju.

JUB podprl ZAPS pri organizaciji Dneva arhitektov 2018
Elan W Studio v sezoni 2018/19 praznuje 15 let ustvarjanja smuči za ženske. Ta jubilej proslavlja s kampanjo: "We create skis with people who inspire*"
07.11.2018 08:38
Leta 2003 je bil Elan eden izmed prvih proizvajalcev športne opreme, ki je začel snovati posebne športne izdelke za predstavnice nežnejšega spola. Že takrat je bil ustanovljen tudi W Studio ...
Več ▼

Leta 2003 je bil Elan eden izmed prvih proizvajalcev športne opreme, ki je začel snovati posebne športne izdelke za predstavnice nežnejšega spola. Že takrat je bil ustanovljen tudi W Studio Elan z  razmeroma preprostim ciljem: razviti absolutno najboljše smuči, ki so oblikovane posebej za ženske.

Ekipo W Studia sestavljajo izključno ženske; navdušene športnice in smučarke. »Kot pionirji ženskih smuči smo postavili standard v industriji pred večino drugih proizvajalcev,« pravi Melanja Šober, produktna vodja Elanove zimske divizije. »W Studio je eden od temeljev Elana, ki je prispeval k znatnemu napredku naše blagovne znamke in ženskega smučanja. Verjamemo, da se v vsakomer skriva odličen smučar."

Že več kot desetletje je Elanov W Studio vodilni v industriji pri oblikovanju smuči za vse tipe smučark. Od začetnic in ljubiteljskih smučark do tekmovalk in strokovnjakinj – Elan ponuja specifične modele smuči za vse pogoje. Edinstvena metodologija oblikovanja, ki vključuje skupino strastnih smučark z vsega sveta, je v preteklih letih proizvedla modele smuči pisane na kožo ženskem spolu, poleg tega pa je ustvarila tudi načelo Lightskiing ter najlažje ženske smuči na svetu.

OMEJENA SERIJA SMUČI

Ob petnajsti obletnici so k sodelovanju povabili štiri izjemne ženske, ki prihajajo z različnih svetov, vsaka pa je na svojem področju dosegla vrhunec. Hkrati pa Kelsey Serwa, Brittany Phelan, Nino Šušnjara in Polono Hercog družita ljubezen in strast do smučanja. Po njihovi zaslugi so smuči postale tudi predmet lepote, nekakšen hibrid med slikarskim platnom in skulpturo, ki navdušuje s svojo obliko in linijami ter tudi z zunanjo podobo, ki skupaj določajo njen značaj.

KDO SO ELANOVE ŠPORTNE UMETNICE?

NINA ŠUŠNJARA (Delight Prime)

Slovenka Nina Šušnjara je mednarodno priznana modna oblikovalka. »Kot otrok sem ogromno smučala, z leti pa malo manj. Predvsem zato, ker me ves čas zebe. Danes je smučanje zame predvsem sprostitev in odklop v krogu najbližjih. V življenju stremim k novim izkušnjam in ustvarjanju lepih spominov in ta športna disciplina vsebuje vse to,« pravi Nina. »Rada imam izzive, ker se s tovrstnimi sodelovanji oblikujem tudi sama. Takšne izkušnje so neprecenljive. Odločila sem se predvsem za dizajn, ki bi si ga tudi sama želela videti na smučeh. Smuči so v barvnih tonih in v duhu znamke Susnyara, ki je urbana, surova in nepredvidljiva,« je z besedami objasnila svoj oblikovalski pristop.

POLONA HERCOG (Speed Magic)

Polona Hercog, v zadnjih letih najboljša slovenska teniška igralka,  ki se je na lestvici WTA zavithela vse do 35. mesta in v karieri osvojila dva turnirja serije WTA v posamični konkurenci. Mariborčanki smučanje ni tuje. »Na smučke so me postavili kmalu za tem, ko sem shodila. Smučanje je izjemen šport. Treba je imeti pogum in se spustiti po strmini. Prav ta pogum pa vsakodnevno potrebujem tudi v svojem športu, v težkih trenutkih na treningu in napetih situacijah v dvobojih,« razlaga Polona, ki je smuči oblikovala v športnem slogu s pridihom svojih najljubših barv in vrtnic.

KELSEY SERWA (Ripstick 94)

Kanadčanka Kelsey Serwa je ena najboljših smučarskih krosistk na svetu. Na igrah v Pjongčangu je osvojila zlato medaljo, že pred tem pa je na igrah v Sočiju okoli njenega vratu visela srebrna medalja. »Že od otroških let si želim oblikovati smuči, ki bi bile odsev mojega osebnega sloga. Zato so mi pri Elanovem W Studiu nekako uresničili sanje,« je navdušena Kelsey, katere dizajn je mešanica njenega osebnega sloga in športnih uspehov: »Vključila sem mamino najljubšo rožo kot simbol za vse, kar je v teh letih naredila zame. Poleg tega pa sem želela vključiti tudi spomin na dan, ko sva z Brittany osvojili olimpijski medalji.«

BRITTANY PHELAN (Ripstick 102)

Tudi Kanadčanka Brittany Phelan, ki sicer velja za vsestransko športnico, spada med najboljše smučarske krosistke na svetu. Poleg tega pa sta s Kelsey Serwa najboljši prijateljici. In na olimpijskih igrah v Pjongčangu je Brittany osvojila srebrno medaljo. Na "svojih" smučeh je upodobila gore, ki so pomemben vir njenih športnih strasti, med katerimi ima poleg smučanja posebno mesto tudi gorsko kolesarstvo. Tudi ona pa je poudarila zlatosrebrni trenutek, ki sta ga v Pjongčangu uprizorili s Kelsey.