• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Izvozniki sporočajo.

JUB v Dolu pri Ljubljani gostil finančne strokovnjake
20.11.2018 08:29
Sredi novembra je v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra na sedežu družbe JUB  v Dolu pri Ljubljani potekalo srečanje članov Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS), ki so se ...
Več ▼

Sredi novembra je v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra na sedežu družbe JUB  v Dolu pri Ljubljani potekalo srečanje članov Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS), ki so se ga udeležili finančni strokovnjaki iz slovenskih podjetij. Uvodna nagovora sta prispevala Tadej Majhen, predsednik ZPFS in Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB, ki je bila tokratna gostiteljica srečanja, s strokovnimi predavanji pa ga je podprla tudi NLB d. d.

Osrednji temi, ki so se jima posvetili v okviru sodelovanja z bankami in njihovih aktualnih ponudb in trendov, sta bili Panorama poslovnega okolja in Digitalno do denarja, s katero so želeli izpostaviti pomembnost spremljanja in prepoznavanja sprememb v poslovnem okolju ter ugotoviti, kako na hiter, sodoben in enostaven način svoje terjatve spremeniti v denar. Po strokovnem delu so si udeleženci ogledali še druge prostore Tehnološko raziskovalnega centra, del JUB-ovih proizvodnih kapacitet in JUB Design Studio.

Člani ZPFS na tovrstnih srečanjih, ki jih organizirajo večkrat letno, izmenjujejo izkušnje ter spoznavajo nove pristope in rešitve, ki spodbujajo prenos znanj ter vplivajo na razvoj finančne stroke. Izmenjava idej med člani poteka na različnih področjih - pri vodenju finančne službe in finančne funkcije v podjetju, na področju finančnih trgov in virov financiranja ter obvladovanja denarnih tokov in finančnih tveganj. ZPFS je član Evropskih združenj poslovnih finančnikov (EACT) in Mednarodnega združenja poslovnih finančnikov (IGTA).

 

JUB v Dolu pri Ljubljani gostil finančne strokovnjake
Iskratel prejel certifikat Družini prijazno podjetje
22 ur
Iskratel je po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta Ekvilib Inštituta pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. S ...
Več ▼

Iskratel je po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta Ekvilib Inštituta pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

S pridobitvijo osnovnega certifikata se v Iskratelu pridružujejo organizacijam, ki zaposlenim omogočajo usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Certifikat družini prijazno podjetje je prejemnikom na slavnostni podelitvi podelila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Breda Božnik.

Namen družbeno-odgovornega projekta je prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja kulture v podjetjih in v javnosti nasploh, ozavestiti posameznike in delodajalce, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega življenja.

Certifikat, ki ga je pridobilo že več kot 260 slovenskih podjetij in organizacij, zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Iskratel prejel certifikat Družini prijazno podjetje
JUB v Dolu pri Ljubljani gostil finančne strokovnjake
20.11.2018 08:29
Sredi novembra je v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra na sedežu družbe JUB  v Dolu pri Ljubljani potekalo srečanje članov Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS), ki so se ...
Več ▼

Sredi novembra je v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra na sedežu družbe JUB  v Dolu pri Ljubljani potekalo srečanje članov Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS), ki so se ga udeležili finančni strokovnjaki iz slovenskih podjetij. Uvodna nagovora sta prispevala Tadej Majhen, predsednik ZPFS in Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB, ki je bila tokratna gostiteljica srečanja, s strokovnimi predavanji pa ga je podprla tudi NLB d. d.

Osrednji temi, ki so se jima posvetili v okviru sodelovanja z bankami in njihovih aktualnih ponudb in trendov, sta bili Panorama poslovnega okolja in Digitalno do denarja, s katero so želeli izpostaviti pomembnost spremljanja in prepoznavanja sprememb v poslovnem okolju ter ugotoviti, kako na hiter, sodoben in enostaven način svoje terjatve spremeniti v denar. Po strokovnem delu so si udeleženci ogledali še druge prostore Tehnološko raziskovalnega centra, del JUB-ovih proizvodnih kapacitet in JUB Design Studio.

Člani ZPFS na tovrstnih srečanjih, ki jih organizirajo večkrat letno, izmenjujejo izkušnje ter spoznavajo nove pristope in rešitve, ki spodbujajo prenos znanj ter vplivajo na razvoj finančne stroke. Izmenjava idej med člani poteka na različnih področjih - pri vodenju finančne službe in finančne funkcije v podjetju, na področju finančnih trgov in virov financiranja ter obvladovanja denarnih tokov in finančnih tveganj. ZPFS je član Evropskih združenj poslovnih finančnikov (EACT) in Mednarodnega združenja poslovnih finančnikov (IGTA).

 

JUB v Dolu pri Ljubljani gostil finančne strokovnjake
2. mednarodni urbanočebelarski simpozij: zanimanje za urbano čebelarstvo narašča
19.11.2018 11:16
V soboto, 17. novembra 2018, je v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC Cityju Ljubljana potekal že 2. mednarodni urbanočebelarski simpozij. Na celodnevnem srečanju so domači in tuji ...
Več ▼

V soboto, 17. novembra 2018, je v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC Cityju Ljubljana potekal že 2. mednarodni urbanočebelarski simpozij. Na celodnevnem srečanju so domači in tuji predavatelji razpravljali o pomenu, trendih in izzivih urbanega čebelarstva doma in izven naših meja. Udeleženci simpozija so se strinjali, da je dogodek izredno pomemben za razvoj urbanočebelarske panoge.  

Po uspehu lanskega simpozija je zavod za kulturo in naturo Medtem ob podpori Mestne občine Ljubljana in družbe BTC ponovno organiziral mednarodni urbanočebelarski simpozij. Strokovnjaki, čebelarji in ljubitelji čebelarstva so v sklopu trinajstih predavanj izvedeli več o novostih urbanega čebelarjenja v Ljubljani, njegovi zgodovini ter kako se čebelari v Berlinu in po svetu. Dotaknili so se izzivov urbanih čebelarjev, kot sta bolezen huda gniloba čebelje zalege in nevarnosti herbicida glifosata. Med drugim so govorili tudi o čebelarskih tehnologijah ter o potrebnih spremembah čebelarske zakonodaje. Na čebelarstvo pa so pogledali tudi nekoliko nekonvencionalno z vidika filozofije na ravni človeka, inteligence in Zemlje. Strokovni del je zaokrožilo dogajanje v preddverju, kjer si je bilo mogoče ogledati predstavitev knjige Barbare Bajd »Kranjska sivka - Čebelica od kod in kam?« ter razstavo tehnološke inovacije koridorja za preprečevanje čebeljega ropa Damirja Škrabana, obiskovalci pa so si lahko priskrbeli tudi svoj izvod pripomočka.

Gorazd Trušnovec, urbani čebelar in soustanovitelj zavoda Medtem je na simpoziju izpostavil: "Urbano čebelarjenje postaja vedno bolj priljubljeno v slovenski prestolnici kot tudi po svetovnih metropolah. Ob tem pa zaradi vse večje zgoščenosti lokacij zahteva še več znanja in pozornosti za uspešno sobivanje ljudi in čebel. Potrebno se je namreč zavedati, da so za čebelarjenje v mestu priporočeni tudi nekateri specifični pristopi. Zaradi številnih pozitivnih odzivov na lanski 1. mednarodni urbanočebelarski simpozij, smo se odločili srečanje ponoviti in razširiti. Ponudili smo večji nabor tem, povabili več predavateljev ter pripravili širši nabor izhodišč, za katere smo prepričani, da so bila zanimiva tako za čebelarsko stroko in prakso kot za širšo javnost."

Podporniki, predavatelji in obiskovalci so se strinjali, da so tovrstni dogodki pomembni in da jih je potrebno spodbujati, da bi dosegli večjo prepoznavnost urbanega čebelarjenja in omogočili uspešnejše delo urbanim čebelarjem.

Ob dolgoletni zgodovini čebelarstva na območju Ljubljane je bila med podporniki dogodka tudi Mestna občina Ljubljana, ki je v zadnjih letih začela spodbujati čebelarjenje z namenom povečanja in razvoja čebelarstva v urbanem jedru ter širšem mestnem območju. Maruška Markovčič, višja svetovalka in snovalka Čebelje poti ter predstavnica Oddeleka za varstvo okolja MOL je na simpoziju povedala: »Urbano čebelarstvo v vedno večji meri postaja del vsakdana v Mestni občini Ljubljana. Je pomemben del našega projekta Čebelja pot, katerega glavno poslanstvo je osveščanje meščanov o pomenu čebel za naše preživetje, ohranjanje biodiverzitete in okolja. Čebelja pot, ki združuje 34 partnerjev, deluje po principu sinergije in predstavlja gibanje enako mislečih. S pomočjo urbanega čebelarjenja ljudje ponovno vzpostavljajo stik z naravo, ki nas obkroža. Simpozij je dober primer širjenja naših zornih kotov pogleda na čebele v mestu od kulture do narave, gospodarstva in dediščine. Menim, da bi tovrstnih srečanj in posvetov moralo v bodoče biti še več.«

Prav posebno mesto pa ima čebelarstvo tudi v družbi BTC. V sklopu trajnostnega stebra Misija: Zeleno se namreč že od leta 2014 aktivno zavzemajo za dobrobit čebel. Spoznali so, da je Ljubljana zaradi svojih številnih zelenih površin izredno primerna za urbano čebelarjenje. Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in Misijo: Zeleno družbe BTC: »V družbi BTC prepoznavamo pomembnost urbanega čebelarstva v Ljubljani, ki ga sooblikujemo z lastnim urbanim čebelnjakom. Za dobrobit čebel se aktivno zavzemamo v sklopu Misije: Zeleno, kjer izvajamo projekt Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto, ki je bil letos uvrščen v Urban Nature Atlas, zbirko naravnih rešitev v evropskih mestih. V projekt na različne načine vključujemo meščane Ljubljane, ob tem pa ne pozabljamo na otroke, s katerimi smo letos preobrazili Ameriško ulico v BTC Cityju Ljubljana v alejo sončnic. Z dogodki, kot je mednarodni urbanočebelarski simpozij, preide v ospredje bolj strokovni vidik urbanega čebelarstva, ki je še kako pomemben za ohranjanje dobrobiti čebel v mestih, zato me veseli, da smo našli svoje mesto kot podporniki simpozija tudi v družbi BTC.«

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC

T: 01/585-13-00 | E: maja.oven@btc.si

Po dobrih rezultatih MHP pripravljen na pričetek vlaganj v Perutnino Ptuj
16.11.2018 13:30
Kijev, Ukrajina, 15. 11. 2018: Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, objavljenih v tem tednu*, je MHP Holding, ukrajinsko kmetijsko in živilskopredelovalno podjetje, pripravljeno na pričetek ...
Več ▼

Kijev, Ukrajina, 15. 11. 2018: Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, objavljenih v tem tednu*, je MHP Holding, ukrajinsko kmetijsko in živilskopredelovalno podjetje, pripravljeno na pričetek vlaganj v Perutnino Ptuj. Ti se bodo pričeli, ko bo prevzem odobren.

Najnovejši poslovni rezultati družbe kažejo povečanje proizvodnje, izvoza in prihodkov. Zdravo finančno stanje MHP Holdinga omogoča v letu 2019 investicije v višini okoli 200 milijonov EUR, predvsem za nadaljnje širitve in nadaljevanje organske rasti perutninske proizvodnje v Ukrajini ter pričetek naložb v Sloveniji.

Prve naložbe v Sloveniji načrtujejo v letu 2019. V ta namen je upravni odbor že odobril sredstva v višini 60 milijonov EUR.

Prevzem Perutnine Ptuj za MHP Holding pomeni »strateški korak, ki bo Perutnini Ptuj dodal dodano vrednost in okrepil njegov položaj na mednarodnem trgu.«

Viktoria Kapelyushnaya, izvršna direktorica in glavna finančna direktorica MHP Holdinga, je poudarila: "Rezultati kažejo, da so temelji našega poslovanja z novo rastjo proizvodnje ter povečanjem izvoza in prihodkov trdni. Rast in povečanje se kažeta tako v tretjem četrtletju (Q3) poslovnega leta kot v vseh devetih mesecih 2018. To je popolnoma v skladu z načrti in proračunom MHP Holdinga. Dober finančni položaj omogoča naše načrte za rast poslovanja v letu 2019.

Napovedali smo ambiciozne načrte o 200 milijonski naložbi v naslednjih petih letih v proizvodno bazo Perutnine Ptuj. Dobri poslovni rezultati nam omogočajo uresničitev načrtov, vključno s prvo investicijo v letu 2019, v višini 60 milijonov EUR.

Ti izdatki so ključnega pomena za uresničitev našega strateškega poslovnega načrta za Perutnino Ptuj. To omogoča nadaljnji razvoj tako obstoječih izdelkov in močnih blagovnih znamk kot rasti prodaje v Sloveniji in širši regiji Zahodne Evrope. Perutnina Ptuj z MHP Holdingom pridobiva dolgoročnega strateškega vlagatelja, ki bo zagotovil uspešno prihodnost obeh družb.

V MHP Holdingu spoštujemo vse mednarodne standarde, zato smo prepričani, da bo Agencija za varstvo konkurence v Sloveniji kmalu izdala soglasje za prevzem.«* [www.londonstockexchange.com]

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji
07.11.2018 13:44
24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere ...
Več ▼

24. oktobra 2018 je v prostorih JUB-a v organizaciji GBC Slovenija potekala konferenca na temo trajnostne gradnje z naslovom STAVBE & ENERGIJA – Trajnostna gradnja- edina pot v prihodnost, katere častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS Borut Pahor. Konference so se udeležili vidni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, inštitutov ZAG in ZRMK ter Eko sklada, ki so s svojimi nagovori skupaj s predsednikom GBC Slovenija soustvarjali prvi del konference, v drugem delu pa so predstavniki podjetij na primerih dobrih praks izpostavili načine, pristope ali tehnologije, ki ključno vplivajo na energetsko učinkovitost stavb.  

Saša Galonja iz Sektorja za graditev, ki deluje v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je uvodoma opozoril, da je pri nas percepcija, ki trajnostno gradnjo enači z energetsko učinkovitostjo, napačna, saj je energija le del širšega koncepta trajnostne gradnje. Dodal je, da je najprej potrebno trajnostne kriterije uveljaviti pri javnih stavbah (zeleno naročanje), potem pa jih širiti še na druga področja gradnje, pri čemer ima Slovenija aktivno vlogo pri spodbudah za prenovo stavb prek sistema javne pomoči in Eko sklada. Na MOP-u se intenzivno ukvarjajo tudi z novo gradbeno zakonodajo in novimi pravilniki, kot je Pravilnik o uporabi učinkovite rabe energije v stavbah (PURES), ki bo predvidoma aktualen v začetku leta 2019 in se bo prepletal s trajnostnimi kazalniki pretežno pri manjši rabi energije v stavbah, zlasti večstanovanjskih. V sklepnem delu je opozoril tudi na potrese, ki v našem prostoru zagotovo pomembno vplivajo na trajnostno gradnjo, vendar pa jih Evropa znotraj tega koncepta še ni prepoznala.

Dr. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo je v nadaljevanju opozoril na možne prihranke, ki bi jih lahko z novimi poslovnimi modeli dosegali pri energetskih prenovah stavb, še posebej tistih najbolj potratnih, in za to zagotovili tudi ustrezne vire financiranja.

Kot je povedal Iztok Kamenski, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija pri oblikovanju trajnostnih kriterijev tesno sodeluje z inštitutoma ZAG in ZRMK, ki sta pripravila predloge za implementacijo trajnostnih kriterijev po smernicah Level's v slovenski prostor. Kot sta povedali dr. Sabina Jordan in dr. Marjana Šijanec Zavrl, največjo težavo pri nas predstavlja financiranje orodij (baze podatkov) za certificiranje trajnostne gradnje. ''V tujini se s to problematiko soočajo in jo rešujejo na različne načine, bodisi z zniževanjem davka na dobiček podjetjem, ki gradijo stavbe po trajnostnih kriterijih, ali pa z merjenjem zadovoljstva zaposlenih, ki v stavbah  delajo, saj kakovost grajenega prostora poleg energetske učinkovitosti temelji tudi na zdravi notranji bivalni klimi in dobremu počutju. Pri nas pogosto  govorimo le o energetski učinkovitosti, manj pa o trajnostni gradnji, zato bo treba pojme, kot so krožne stavbe in trajnostna gradnja pri ozaveščanju naročnikov, projektantov, izvajalcev in investitorjev še bolj izpostavljati,'' je dodal Kamenski.

Po smernicah Level's, ki ima 6 kazalnikov in vrsto podkazalnikov, imajo evropske države možnost upoštevati vse ali le njihov del. Tako govorimo o racionalni rabi energije, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, učinkoviti rabi virov in surovin ter učinkoviti rabi vode, zdravemu in udobnemu notranjemu okolju, prilagajanju na podnebne spremembe ter o analizi stroškov in vrednosti stavb v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Vire naj bi uporabljali trajnostno v okviru krožnega gospodarstva, pri tem pa spodbujali rabo obnovljivih virov energije in uveljavljali materiale z nižjimi emisijami, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov. Ti poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij vgrajene energije, ki je pri gradbenem materialu potrebna za njihov nastanek in uporabo. Pomembna je tudi učinkovita raba surovin, ustrezna razgradnja materialov ter upoštevanje potresne in požarne varnosti, saj gradnja brez upoštevanja teh meril ni trajnostna gradnja.

V nadaljevanju je Mojca Vendramin predstavila še aktualne finančne spodbude Eko sklada, ki sledijo ukrepom učinkovite rabe energije in projektom obnovljivih virov energije.

V drugem delu so na temo stavb in energije spregovorili še predstavniki slovenskih podjetij Resalta, GEN-I, Siemens Slovenija in Petrol ter predstavniki lokalnih energetskih agencij in MOL. Dogodek je povezovala  Alenka Žumar Klopčič, urednica portala Energetika.net, ki je vodila tudi sklepno omizje.

JUB konec oktobra gostil konferenco o trajnostni gradnji