• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Podjetja sporočajo.

Cinkarnarji prispevajo približno 250 predlogov za izboljšave na leto
06.06.2019 14:43
Mnogi smo na svojih delovnih mestih prepričani, da vemo, kako bi se dalo proces našega dela izboljšati - skrajšati postopek, znižati stroške, prihraniti čas. V Cinkarni smo že pred 13. leti ...
Več ▼

Mnogi smo na svojih delovnih mestih prepričani, da vemo, kako bi se dalo proces našega dela izboljšati - skrajšati postopek, znižati stroške, prihraniti čas. V Cinkarni smo že pred 13. leti stopili korak naprej in zaposlene izzvali od besed k dejanjem - k prispevanju koristnih predlogov. Danes se lahko pohvalimo, da v povprečju vsak drugi dan prejmemo po en predlog za izboljšave v podjetju.

Čeprav so ustvarjalni zaposleni že prej sodelovali pri razvoju podjetja, pa smo v Cinkarni leta 2006 vzpostavili organiziran sistem (krajše CC UM). Ta zaposlene načrtno spodbuja, da opazujejo svoje delovno okolje in razmišljajo o izboljšavah na vseh področjih delovanja podjetja. Motiviranje zaposlenih, da prispevajo koristne predloge, s katerimi bi izboljšali delo podjetja, je obrodilo sadove.

Predlagatelj sodeluje v vseh postopkih

Lani so zaposleni poslali približno 250 predlogov. 182 oz. 70% vseh so prepoznali kot koristne, 142 (55%) pa so jih že uspešno vpeljali v proces dela. Da sistem živi v praksi, je pomembno, da lahko koristne predloge predlagajo vsi – proizvodni delavci, vzdrževalci, zaposleni v razvoju, laboratorijski strokovnjaki, tržniki,…

»Ni službe, delovnega mesta ali procesa, kjer se ne bi dalo kaj izboljšati, vprašanje pa je, ali se ljudem to da. Mi smo našli način, da so motivirani za dajanje dobrih predlogov. Najbrž smo pri tem uspešni tudi zato, ker predloge res proučimo, upoštevamo in zaposlenega, ki je predlagal izboljšavo, povabimo, da sodeluje pri izvedbi,« pravi predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina.

Kako deluje CC UM?

Zaposleni opazi možnost, da bi nek postopek dela izboljšali. Predlog napiše in ga, s pomočjo elektronske prijavnice, vnese v sistem, direktorji poslovnih enot, vodje služb in strokovnjaki s področij pa idejo proučijo ter ocenijo. Od lani je sistem v celoti elektronski, kar pomeni, da lahko vsi zaposleni kadarkoli preverijo osnovne opise predlogov ter v kateri fazi ocenjevanja se posamezni predlog nahaja.

Vseh seveda ni mogoče realizirati takoj. Članica uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič: »Nekatere predloge lahko izvedemo takoj, spet druge moramo proučiti in ustvariti pogoje, da jih lahko vpeljemo v delo, tretje uvrstimo v »Banko idej«. Gre za zbirko predlogov, za katere bo morda prišel pravi čas kdaj v prihodnosti. Zagotovo pa zaposlenim veliko pomeni, da jim sistem omogoča sledljivost izvajanja predlogov.«

Za predlagatelje najuspešnejših koristnih predlogov vodstvo podjetja enkrat letno organizira slovesen sprejem, za vse pa tudi strokovno ekskurzijo. Takšna druženja so odlična spodbuda za sodelovanje, saj si sodelavci izmenjujejo mnenja in izkušnje, prav timsko delo pa je ena od ključnih sposobnosti odličnih zaposlenih, ki premikajo meje.

Mesec ponosa v Novartisu v Sloveniji obeležili z mavrično zastavo
20.06.2019 14:49
Novartis v Sloveniji je ob mesecu ponosa pred svojo poslovno stavbo v Ljubljani izobesil mavrično zastavo. S tem simbolnim dejanjem so se pridružili številnim Novartisovim državam po celem svetu, ...
Več ▼
 • Novartis v Sloveniji je ob mesecu ponosa pred svojo poslovno stavbo v Ljubljani izobesil mavrično zastavo.

 • S tem simbolnim dejanjem so se pridružili številnim Novartisovim državam po celem svetu, ki letos praznujejo mesec ponosa.

 • Tako v Sloveniji kot globalno je Novartis zavezan k spoštovanju človekovih pravic LGBTI+ oseb in zagotavljanju čim bolj vključujočega delovnega okolja.

V Novartisu v Sloveniji so pred svojo poslovno stavbo v Ljubljani v znak podpore mesecu ponosa in prihajajočima Paradama ponosa v Ljubljani ter Mariboru izobesili mavrično zastavo. S tem so se pridružili številnim Novartisovim državam po vsem svetu, ki so v juniju – mesecu ponosa – izkazale svoje prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic LBGTI+ oseb.

Ob tej priložnosti so pripravili tudi poseben dogodek, ki so se ga udeležili sodelavci in sodelavke iz ljubljanske lokacije. S tem so na simbolni način izrazili podporo raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu in spoštovanje vseh ljudi, ne glede na spolno usmerjenost. Kot je izpostavil Nejc Jaka Sekula, globalni vodja področja raznolikosti in vključenosti v Novartisovih tehničnih dejavnostih, želijo v podjetju omogočiti, da je vsak to, kar želi biti in da je ob tem na to tudi ponosen. »Da lahko naše delo opravljamo kar najbolj kakovostno, moramo pri tem biti to, kar v resnici smo. To nam daje energijo in motivacijo ter ustvarja prijetno delovno okolje. Prav zato si prizadevamo, da za sodelavce ustvarjamo okolje, kjer lahko vsak izrazi svoje prepričanje, usmerjenost ali stališča.«

Novartis je na globalni ravni leta 2018 pristopil k podpisu Standardov ravnanja v podporo poslovnim skupnostim pri spopadanju z diskriminacijo proti LGBTI+ osebam. Podjetja imajo namreč pomembne priložnosti za spodbujanje raznolikosti ter promocijo kulture spoštovanja in enakosti. V Novartisu in s tem tudi Leku so zavezani k temu, da prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam v skupnosti, kjer delujejo. Spoštovanje človekovih pravic, prizadevanje za čim večjo vključenost in odgovorno poslovanje so zapisani v temelje delovanja podjetja.

 

Mesec ponosa v Novartisu v Sloveniji obeležili z mavrično zastavo
SID BANKA izdala obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih
18.06.2019 15:30
SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico v znesku 200 milijonov EUR. Sredstva od izdane obveznice bo SID banka namenila financiranju večje konkurenčnosti slovenskega ...
Več ▼

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico v znesku 200 milijonov EUR. Sredstva od izdane obveznice bo SID banka namenila financiranju večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostnemu razvoju Slovenije.SID banka se redno pojavlja na mednarodnih kapitalskih trgih z izdajami obveznic že od leta 2010, s čimer dopolnjuje druge vire financiranja, ki jih pridobiva doma in pri mednarodnih razvojnih finančnih institucijah. Na ta način pridobiva ugodna finančna sredstva, ki jih vgrajuje v programe financiranja rasti in razvoja slovenskega gospodarstva, zlasti malih in srednje velikih podjetij. SID banka, ki je v 100% lasti Republike Slovenije, ima za vse svoje zadolževanje garancijo države, ki je pridobila nov S&P rating AA-, le-ta pa je ključni dejavnik za doseganje nizke obrestne mere pri zadolževanju. SID banka je s to zadolžitvijo izkoristila trenutne zgodovinsko ugodne razmere na mednarodnih kapitalskih trgih, ob tem pa so vlagatelji prepoznali zlasti kvaliteto SID banke in makroekonomski položaj Republike Slovenije.Izdana obveznica SID banke ima ročnost sedem let, kuponsko obrestno mero 0,125% in donos do dospetja 0,18%. Obveznica je bila ponujena zaprtemu krogu institucionalnih vlagateljev, izdajo pa sta vodili banki Erste Group Bank AG in NLB d.d. Povpraševanje po obveznicah je preseglo 290 milijonov EUR, pri čemer je obveznico kupilo 46% tujih in 54% slovenskih vlagateljev. Med njimi so prevladovale banke, zavarovalnice in investicijski skladi. Obveznica je izdana v mednarodnih klirinških hišah Euroclear in Clearstream in bo kotirala na organiziranem trgu Dunajske borze.

V Cinkarni zbirali plastenke za pomoč novorojenčkom
18.06.2019 10:03
Cinkarnarji smo v manj kot 3 tednih zbrali 53 kilogramov plastenk za dober namen. Pridružili smo se akciji »Jaz, mi, ti za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«, v kateri smo šole, ...
Več ▼

Cinkarnarji smo v manj kot 3 tednih zbrali 53 kilogramov plastenk za dober namen. Pridružili smo se akciji »Jaz, mi, ti za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«, v kateri smo šole, organizacije in podjetja zbrali približno 7 tisoč 800 kilogramov plastenk. Skupaj z zbranimi SMS donacijami so organizatorji Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto tako donirali 1.230,00 evrov za nov monitor za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka.

K sodelovanju v humanitarno-ozaveščevalni akciji nas je povabil poslovni partner, podjetje Dinos d.o.o., ki je prevzel plastenke, jih stehtal in vodil evidenco zbrane količine za vse sodelujoče v

projektu.

Zbiralna akcija plastenk je v podjetju dosegla več ciljev. »Med najpomembnejšimi je zagotovo pomoč novorojenčkom. Ob tem smo zaposleni dosledno ločevali plastenke za recikliranje in sodelovali v procesu krožnega gospodarstva. Zmanjšali smo strošek ravnanja z odpadki v podjetju in aktivno opozorili na pomen ohranjanja naravnih virov,« je povedal predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina.

Akcijo zbiranja plastenk bomo nadaljevali, kdo bo prejemnik novih zbranih humanitarnih sredstev, pa še ni znano.

V štirih letih za tretjino zmanjšali odpadke

V podjetju tudi sicer na urejenih in pokritih zbirnih mestih ločujemo odpadke, vsaka poslovna enota ima predpisana navodila za ravnanje z njimi. Ker smo prepričani, da so izboljšave vedno mogoče, smo

v letu 2015 vpeljali celostni sistem izboljšanja ravnanja z odpadki. Rezultati so razveseljivi: lani smo v primerjavi z letom prej količino nenevarnih odpadkov znižali za 11 odstotkov, skupaj od leta 2015 pa že za dobrih 37 odstotkov.

Ruskemu ministru Konstantinu Noskovu na obisku Iskratela predstavili rešitve za varno in pametno prihodnost
17.06.2019 15:10
V petek, 14. junija, je Iskratel gostil ministra za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije, Konstantina Noskova. Ruskega ministra je na prvem uradnem obisku v kranjskem ...
Več ▼
V petek, 14. junija, je Iskratel gostil ministra za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije, Konstantina Noskova.

Ruskega ministra je na prvem uradnem obisku v kranjskem visokotehnološkem podjetju spremljala njegova najožja ekipa ter veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji, dr. Doku Zavgajev.

Po sprejemu so gostom predstavili skupino Iskratel, hčerinsko podjetje Iskrauraltel (IUT) iz Jekaterinburga z glavnim direktorjem Vladislavom Davidovim na čelu, razvojno strategijo skupine in ključne usmeritve v digitalizacijo industrij ter peto generacijo brezžičnih omrežij 5G.

V sodobnem Poslovno-referenčnem centru so si gostje lahko ogledali simulacije Iskratelovih rešitev ter aplikacij za varno in pametno prihodnost, ki jih razvijajo v svojih treh kompetenčnih centrih: v Kranju, Jekaterinburgu in Skopju. Gre za rešitve za energetiko, naftno-plinsko industrijo, komunikacije za izredne razmere (sistem 112) in eCall, rešitve za varna in pametna mesta, operativne komunikacije v transportu, sistem informiranja in obveščanja ter upravljanje odzivanja na izredne dogodke.

V Iskratelovi proizvodnji so si gostje lahko ogledali tudi storitve proizvodnje in integracije elektronskih komponent za številne industrije.

Obisk ruske delegacije sledil uradnemu slovensko-ruskemu srečanju na Bledu

Prvi uradni obisk ruskega ministra v Iskratelu je sicer sledil XV. Plenarnemu zasedanju Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki sta ga vodila slovenski minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in minister Konstantin Noskov na Bledu. Ministra sta se strinjala, da je dosedanje sodelovanje med Slovenijo in Rusko federacijo dobro in so priložnosti za njegovo okrepitev na področju visokih tehnologij v različnih sferah gospodarstva. Ruska federacija je namreč pomembna gospodarska partnerica Slovenije. Od leta 2017 ponovno beležimo povečanje blagovne menjave med državama, ki je v letu 2018 znašala 1 milijardo 161 milijonov evrov.
Ruskemu ministru Konstantinu Noskovu na obisku Iskratela predstavili rešitve za varno in pametno prihodnost
UniCredit s strani Global Finance že deseto leto zapored imenovana za najboljšo skrbniško banko v Srednji in Vzhodni Evropi ternaše šestih lokalnih trgih
07.06.2019 13:49
UniCredit z veseljem sporoča, da je s strani uredništva revije Global Finance prejela priznanje za Najboljšo skrbniško banko v letu 2019 v Srednji in Vzhodni Evropi (SVE). Posamezne nagrade za ...
Več ▼

UniCredit z veseljem sporoča, da je s strani uredništva revije Global Finance prejela priznanje za Najboljšo skrbniško banko v letu 2019 v Srednji in Vzhodni Evropi (SVE). Posamezne nagrade za Najboljšo skrbniško banko so dobile tudi članice skupine UniCredit v Avstriji, Bulgariji, Srbiji, na Češkem, Madžarskemin vSloveniji. Pri določanju zmagovalcev za vsako posamezno regijo in državo je uredništvo revije Global Finance upoštevalo tržne raziskave, prispevke iz strokovnih virov in informacije, posredovane s strani bank, s pomočjo katerih so izbrali institucije, ki zagotavljajo najboljše storitve na lokalnih trgih in v regijah. Kriteriji so vključevali odnose s strankami, kakovost storitev, konkurenčne cene, učinkovito reševanje izrednih primerov, tehnološke platforme, podporo strankam po izvedeni poravnavi, načrt neprekinjenega poslovanja in poznavanje lokalnih predpisov in praks. V izboru so upoštevali tudi mnenja uporabnikov skrbniških storitev. Merila uspešnosti so se ocenjevala v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018. Andrea Diamanti, vodja Poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva ter Privatnegabančništva za Srednjo in Vzhodno Evropo skupine UniCredit, je dejal: »Veseli smo, da nas je Global Finance zopet prepoznalkot najboljšega ponudnika skrbniških storitev v Srednji in Vzhodni Evropi terna številnih lokalnih trgih. Zavezani smo skrbi za svojestrankein ta priznanja pričajo o dosežkih naših ekip pri razumevanju potreb strank zahvaljujočnaši lokalni prisotnosti in poglobljenemu poznavanju trga v kombinaciji s strokovnim znanjem ter izkušnjami.Našo osredotočenost na področju poslovne varnosti dokazujemo z nenehnim prizadevanjem za nadaljnje izboljšave in s prilagajanjemnaših storitev in izdelkov, avtomatiziranjem ključnih procesov na naših trgih in zagotavljanjem učinkovitejših storitev za naše stranke.«