• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

Podjetja sporočajo.

Obisk ministra za gospodarstvo v Adrii Mobil
22.04.2020 15:12
Družbo Adria Mobil, eno najuspešenjših na področju razvoja in proizvodnje počitniških vozil, je danes obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki si je ogledal delovanje podjetja ...
Več ▼

Družbo Adria Mobil, eno najuspešenjših na področju razvoja in proizvodnje počitniških vozil, je danes obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki si je ogledal delovanje podjetja pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega korona virusa ter potek dela v spremenjenih pogojih tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, s katerimi se sooča družba. Adria Mobil je bila med prvimi podjetji, ki je po začasni zaustavitvi proizvodnje uspešno uvedla potrebne preventivne ukrepe in zagnala proizvodni proces v omejenem obsegu.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v pogovoru z generalno direktorico Sonjo Gole izpostavil pozitiven zgled in pristop k reševanju zahtevne situacije, v kateri smo se znašli: »Čestitam vodstvu in vsem zaposlenim za odgovorno delo in pristop k uvajanju ukrepov ob ponovnem zagonu proizvodnje. Naš ključni cilj je, da vzpostavimo pogoje in možnosti za varen ponovni zagon gospodarstva v Sloveniji, da zagotovimo ohranjanje delovnih mest ter likvidnost podjetij, ki so temelj našega gospodarstva,« je poudaril minister ter izpostavil, da bodo z novimi ukrepi, ki so v pripravi, reševali tudi vprašanja tistih gospodarskih panog, ki se ne bodo čez noč opomogla, kot je denimo situacija v turizmu.  

Generalna direktorica Sonja Gole je ministru predstavila potek aktivnosti in ukrepov, ki so bili uvedeni v družbi z namenom varovanja zdravja zaposlenih kot tudi zdravja podjetja: »Uvedli smo številne spremembe v organizaciji dela tako, da preprečujemo širitev epidemije ter da varujemo zdravje zaposlenih kot tudi zdravje podjetja. Epidemija bo zagotovo pustila velike posledice na gospodarstvo, a nas to ne sme  ohromiti. Zagotovo smo se in se bomo tudi iz te izkušnje nekaj naučili, postali bolj prilagodljivi, pripravljeni na spremembe, predvsem pa se moramo zavedati, da moramo delovati povezovalno, učinkovito, ustvarjalno ter prepoznavati možnosti za nove poslovne modele v spremenjenih pogojih«, je v pogovoru z ministrom izpostavila Sonja Gole. Ukrepe vlade je generalna direktorica ocenila kot pozitivne in pravočasne, ob tem, da je potrebno narediti še več v smislu poenostavitve birokratskih postopkov.

Začetek sanacijskih del na zaprtem Odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak
04.06.2020 08:40
V naslednjih dneh bomo začeli z že pred časom predstavljenimi deli na projektu celovite sanacije zaprtega Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).Cilj projekta je zagotoviti ...
Več ▼

V naslednjih dneh bomo začeli z že pred časom predstavljenimi deli na projektu celovite sanacije zaprtega Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).Cilj projekta je zagotoviti dolgoročno stabilnost pregradnega telesa in minimalizirati negativni vpliv na okolje.

Dela bo izvajalo na razpisu izbrano podjetje VOC Celje z več podizvajalci. Skladno z integralnim gradbenim dovoljenjem in našimi zavezami bo izvajalec izdelal globoke drenaže, odvod zalednih vod, nepropustno plast na površini odlagališča in preusmerjevalni nasip. Delo bo potekalo v več fazah. Pogodbeni rok za zaključek del je konec leta 2021. Zaradi razglasitve epidemije ob pojavu bolezni Covid 19 začenjamo z aktivnostmi pozneje od prvotnih načrtov, poleg tega pa se bo potrebno prilagajati vremenskim razmeram. V primeru neugodnih vremenskih razmer obstaja možnost, da bomo z zaključkom del kasnili. Cilj sanacije je zagotoviti dolgoročno stabilnost pregradnega telesa in minimalizirati negativni vpliv na okolje.

 

Slovenskim podjetjem 200 milijonov evrov likvidnostnih posojil in  150 milijonov evrov zavarovalnih ter pozavarovalnih poslov SID banke v času epidemije
29.05.2020 15:57
SID banka samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam od začetka epidemije COVID omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanje za ublažitev finančnih ...
Več ▼

SID banka samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam od začetka epidemije COVID omogoča neposredno in posredno kreditiranje ter zavarovanje za ublažitev finančnih posledic COVID krize. Iz tega naslova je od začetka marca do konca maja financirala in zavarovala 350 milijonov evrov različnih poslov.

SID banka je že v februarju začela spremljati vpliv širjenja virusa SARS-CoV-2 na mednarodno in slovensko gospodarstvo, ter na podjetja in banke, ki so posrednice njenih razvojnih virov financiranja. Na podlagi v anketi zaznanih potreb pri več kot 100 obstoječih komitentih je nato marca slovenskim podjetjem ponudila tako nova kot tudi prilagojena neposredna in posredna financiranja ter različne instrumente zavarovanj. Od marca do konca maja je iz naslova že obstoječih in novih interventnih COVID programov prejela več kot 250 vlog za pridobitev kreditov, garancij in zavarovanj, pri čemer je bilo odobrenih poslov v skupni višini 350 milijonov evrov. V fazi odločanja je še za okoli 230 milijonov evrov kreditov in 50 milijonov evrov zavarovanj s strani več kot 150 podjetij. Poleg tega, po podatkih SID banke, približno 200 podjetij svoje vloge v okviru obstoječih COVID programov še pripravlja. Podjetja so tako že prejela cenovno ugodnejše vire, ob tem pa se SID banka s pristojnimi ministrstvi že dogovarja za povečanje kvot, ki bi omogočilo nadaljnje prepotrebno ugodno likvidnostno financiranje za podjetja.

Zaradi velikega povpraševanja SID banka še dodatno povečuje kvoto že aktivnega programa likvidnostnega financiranja obratnega kapitala MSP in velikih podjetij na 100 milijonov evrov, prav tako so pripravili vrsto programov financiranja, ki bodo objavljeni takoj po pridobitvi soglasij pristojnih ministrstev. Programi bodo obsegali likvidnostno financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij, s.p.-jev ter zadrug (MSP 9) v obsegu 50 milijonov evrov. Za financiranje naložbenih projektov bo možno pridobiti posojilo po novem programu Naložbe 3 v obsegu 70 milijonov evrov, ki bo namenjen tudi za podjetja v avtomobilski industriji. Za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta pa bodo podjetja lahko pridobila sredstva programa RRI3 v obsegu 60 milijonov evrov.

Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, ki bo investiralo 10 milijonov evrov, se intenzivno vzpostavlja tudi povsem nov posojilni sklad finančnega inženiringa v predvidenem obsegu 35 milijonov evrov za likvidnostno financiranje avtoprevoznikov.

Mala in srednje velika podjetja lahko preko Nove Ljubljanske banke, Delavske hranilnice in Primorske hranilnice Vipava pridobijo kredite, zavarovane z brezplačno portfeljsko garancijo Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka in v okviru katerih bo končnim prejemnikom na voljo skoraj 100 milijonov evrov. V kratkem bodo ponovno na voljo mikroposojila Sklada skladov, namenjena s.p., mikro ali malim, socialnim in zagonskim podjetjem v skupni vrednosti 80 milijonov evrov.

Pri oživitvi gospodarstva pomembno vlogo igrajo izvozna podjetja zato so pri SID banki na področju instrumentov zavarovanja povečali maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 % ter znižali odstotek zahtevane slovenske komponente s 40 % na 20 %. Ponudba zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz zdaj omogoča daljše ročnosti, bankam in izvoznikom pa zavarujejo tudi plačilne garancije. Oblikovali so državno zavarovalno shemo, ki se bo izvajala preko komercialnih zavarovalnic (zaenkrat Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav) v obliki produkta Top Up, ki zavarovalnicam omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja slovenskih izvoznikov za kupce iz držav EU in OECD.

Na podlagi ZIUZEOP je SID banka že odobrila 99 % od 70 popolnih prejetih vlog za odlog plačila obstoječega kredita njihovih komitentov v višini dobrih 20 milijonov evrov. V imenu in za račun RS opravlja tudi vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev ter spremljanjem in izvedbo potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev v višini 200 milijonov evrov. Po ZDLGPE pa bo SID banka lahko v imenu in za račun države opravljala vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter, da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit. Obenem pa bo, enako kot poslovne banke lahko odobravala kredite z državnim poroštvom pod pogoji zakona in uredb.

Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan je ob tem povedal: »V trenutnih razmerah se v SID banki trudimo izpolniti potrebe in pričakovanja predvsem podjetij pa tudi ostalih deležnikov. Zato vlagamo maksimalne napore v pravočasno pripravo potrebnih interventnih COVID programov in v njihovo uspešno izvajanje ob velikem povpraševanju po financiranju in zavarovanjih. Optimizirali smo interne procese v smeri čim hitrejše obravnave vlog. Ob odobritvi kreditov v skupni višini 200 milijonov evrov v dobrih dveh mesecih imamo potrditev, da zelo intenzivno delo naših 200tih zaposlenih v teh mesecih ni bilo zaman. Hkrati pa se tudi zavedamo, da smo na začetku premagovanja krize, nastale zaradi epidemije COVID-19. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, ob nadaljnjem dobrem sodelovanju z vsemi deležniki ter deljenju uspešnih praks z ministrstvi, združenji in sorodnimi institucijami v Sloveniji in tudi EU še naprej spodbujali okrevanje slovenskega gospodarstva in tako prebrodili krizne čase ter sodelovali pri preporodu v novo in bolj trajnostno gospodarsko prihodnost.«

Adria Mobil partner mednarodnega trajnostnega projekta CEPLAFIB
28.05.2020 15:20
Predstavniki mednarodnega trajnostnega projekta CEPLAFIB, katerega članica je med drugim tudi Adria Mobil, so potrdili, da se v odpadni plastiki in časopisnem papirju skriva ogromen potencial za ...
Več ▼

Predstavniki mednarodnega trajnostnega projekta CEPLAFIB, katerega članica je med drugim tudi Adria Mobil, so potrdili, da se v odpadni plastiki in časopisnem papirju skriva ogromen potencial za izdelavo recikliranih kompozitnih materialov. Adria Mobil, ki v projektu nastopa kot končni uporabnik, s tem dokazuje, da je vsaka, tudi očem skrita inovacija, lahko pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju počitniških vozil.

Adria Mobil je v juliju 2018 aktivno pristopila k triletnemu trajnostnemu evropskemu projektu, katerega namen je preoblikovanje odpadne komunalne plastike in časopisnega papirja v nove visokotehnološke izdelke za avtomobilsko, embalažno in gradbeno industrijo. Člani Adriine projektne skupine so strokovnjaki s področja razvoja in nabave ter se aktivno vključujejo v vse faze projekta. Gre za projekt, vreden 1,8 mio evrov, ki ga delno sofinancira Evropska komisija programa LIFE in ki, v tem kontekstu, sledi modelu krožnega gospodarstva. Ključni cilj projekta je zvišati stopnjo recikliranja odpadne komunalne plastike za 40% ter hkrati za prav toliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Vanj je vključenih šest partnerjev iz štirih evropskih držav, in sicer: tehnološki center TECOS ter družbi Adria Mobil in Omaplast iz Slovenije, center Aitiip iz Španije, podjetje Ecopulp s Finske in ITB inštitut s Poljske.

Slovenski OMAPLAST v procesu priprave končnega izdelka nastopa kot glavni partner pri predelavi odpadne plastike v t. i. tehnične polimerne granulate, medtem ko podjetje ECOPULP iz odpadnega časopisnega papirja pripravi celulozna ojačitvena vlakna. Oba materiala nato v tehnološkem centru AITIIP s postopkom ekstruzijskega mešanja združijo, novo dobljeni material pa v TECOSU preoblikujejo v končne reciklirane kompozitne produkte.

Vse faze projekta so bile uspešno izvedene in v tem trenutku so v TECOSU že naredili končni demonstrativni prototip – v primeru Adrie Mobil je to distančnik, ki bo uporabljen pri dvojnem podu novih avtodomov in bo nadomestil klasične plastične distančnike. Z realizacijo tega projekta v Adrii Mobil uspešno sledijo cilju zmanjševanja vpliva na okolje oz. uvajanju trajnostnih pristopov in rešitev pri razvoju počitniških vozil. Nove distančnike, ki bodo nadomestili dosedanje, bodo po uspešno opravljenih testiranjih, v Adrii Mobil pričeli predvidoma serijsko uporabljati po zaključku projekta v letu 2021.

Projekt LIFE CEPLAFIB je nedvomno primer dobre prakse trajnostnega delovanja vseh naštetih sodelujočih podjetij, obenem pa se z mednarodnim povezovanjem krepi tudi splošno zavest o pomenu in pomembnosti trajnostnega razvoja oziroma delovanja. Vsak korak v smeri trajnostnega ozaveščanja in projekti, kot je CEPLAFIB, so nedvomno korak v pravo smer, ki  uspešno tlakujejo pot v bolj zdravo, čisto in okolju prijazno prihodnost.

Adria Mobil partner mednarodnega trajnostnega projekta CEPLAFIB
Kako zagotovimo neprekinjeno delovanje podjetja v negotovih časih?
25.05.2020 08:54
V Arhei smo v času epidemije med našimi strankami zaznali tri vrste podjetij: prva, ki so poslovala še bolj 'na polno' (npr. področje investiranja, fintecha, IT), druga, ki so en del poslovanja ...
Več ▼

V Arhei smo v času epidemije med našimi strankami zaznali tri vrste podjetij: prva, ki so poslovala še bolj 'na polno' (npr. področje investiranja, fintecha, IT), druga, ki so en del poslovanja izgubila in končno dobila priložnost okrepiti drugi steber ali kanal prodaje (npr. trgovina) ter tretja, ki se jim je 'ustavilo' (npr. avtomobilizem, turizem).

Izhajajoč iz besed našega naročnika Bogdana: 'če mutirajo virusi, moramo tudi podjetja', bi zgornje skupine morale mutirati vsaka drugače: prva npr. v izboljševanju CX in razvoju novih produktov, druga lahko v razvoju storitev in širine ponudbe, tretja pa v spremembi ciljne skupine in poslovnih modelov. Če so mutirale premišljeno, bo to končno omogočilo razvoj celovitih izkušenj za stranke in izboljšanje poslovnih modelov, če je bilo vse le kratkoročno iskanje hitrega zaslužka, pa zagotovo ne.

Dodatno pa ne moremo mimo tega, da je ta negotovi čas prinesel tudi novo, še bolj pomembno perspektivo  - tj. finančno, ki jo je ravno tako nujno potrebno dati pod drobnogled in ugotoviti, ali smo dovolj celovito in ustrezno zastavili vse aktivnosti, poslovne politike in ukrepe, da bomo zagotovili prihodnjo dobičkonosnost, kapitalsko ustreznost in stabilnost denarnih tokov.

Zelo težko je lastnike in poslovodstva prepričati, da je njihov poslovni model preživet, da zaostaja za konkurenco ipd. Lažje pa je verjeti konkretnim številkam oz. pregledu finančnega zdravja podjetja, ki zelo težko daje možnost napačne interpretacije. Prav tako lastniki in vrhovni vodje podjetij v teh negotovih časih potrebujejo neodvisno, zunanjo potrditev svojih poslovnih politik, aktivnosti in ukrepov.

Preventivni diagnostični pregledi

Zato smo se v Arhei odločili, da svoji ekspertizi, ki temelji na razumevanju kupcev, trgov in poslovnih modelov, dodamo ekspertizo finančne strokovnjakinje, dr. Nadje Zorko. Je neodvisna strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami s področja poslovnega in finančnega svetovanja, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka, predavateljica, ki se v zadnjih letih še posebej posveča izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki podjetjem omogočajo večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost v času negotovih razmer v okolju – kot so tudi sedaj ta okoli nas. 

Zato smo vam skupaj z njo na razpolago, da vam izpeljemo pregled finančnega zdravja, ki vključuje diagnostiko:

 • finančne stabilnosti, solventnosti in likvidnosti;
 • vzdržnosti, dobičkovnosti in fleksibilnosti poslovnega modela;
 • poslovne potrebnosti premoženja;
 • poslovne potrebnosti, dodane vrednosti aktivnosti, ki se izvajajo;
 • notranjih rezerv in sposobnosti podjetja za generiranje dodatnih pozitivnih denarnih tokov;
 • naložbene politike in ‘risk apetita’ podjetja;
 • tveganosti poslovnega plana ter kapitalske ustreznosti in aktivnosti za dosego želenih ciljev podjetja.

Arhea s poslovno diagnostiko vstopi:

 1. hkrati s finančno diagnostiko, kadar želi podjetje razumeti svojo situacijo v luči spremenjenih poslovnih razmer v okolju in se prilagoditi novim razmeram,
 2. po zaključku finančne diagnostike, ko podjetje ugotovi, da potrebuje nove izzive in nove priložnosti za izboljšanje svojega poslovanja in dobičkonosnosti,
 3. kasneje, ko želi podjetje razvijati in izboljševati izkušnjo strank, nove produkte / storitve, poslovne modele ipd. ter ostati v dobri kondiciji.

Storitve Arhea:

 • Strateške analize in analize verig vrednosti
 • Analize vzornikov in konkurence
 • Analize trga in (lastnih) strank
 • Raziskave zadovoljstva in izkušnje strank
 • Analize uporabniških zgodb in poti

Vse po potrebi povezujemo z internimi podatki in nadgrajujemo z akcijskimi načrti, hkrati pa se lahko vključimo v samo implementacijo aktivnosti, spremljamo poslovanje in opozarjamo na ključne tvegane trenutke ali nove priložnosti.

O Arhei

V Arhei združujemo in povezujemo ekspertizo dolgoletnih tržnih raziskovalcev ter svetovalcev za marketing in razvoj poslovanja, tokrat pa vključujemo tudi finančno ekspertizo. Naši pristopi so plod 20-letnih izkušenj na področju rešitev za poslovanje, ki temeljijo na preverjenih modelih, rešitve pa so  podprte z dejstvi, izsledki raziskav in analiz ter s konkretnimi napotki ali samo udeležbo pri implementaciji. Več ...

Vzpostavljeno testno omrežje 5G v Iskratelovi proizvodnji v Kranju
15.05.2020 11:20
Po tem, ko sta Telekom Slovenije in Iskratel  februarja najavila sodelovanje pri razvoju hibridnih javno-zasebnih omrežij 4G/5G za podporo rastoči pametni industriji, sta partnerja v teh dneh ...
Več ▼

Po tem, ko sta Telekom Slovenije in Iskratel  februarja najavila sodelovanje pri razvoju hibridnih javno-zasebnih omrežij 4G/5G za podporo rastoči pametni industriji, sta partnerja v teh dneh v Iskratelovem proizvodnem obratu v Kranju vzpostavila testno omrežje 5G. Na ta način sta omogočila razvoj novih poslovnih modelov in testiranje pametne 5G-infrastrukture, ki omogoča številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, med katerimi so tudi tovarne.

Kristijan Melinc, direktor prodaje poslovne enote Omrežje v Iskratelu je ob tem povedal: »Zelo sem ponosen, da smo omrežje 5G postavili v lastni tovarni. 5G jedro, ki je plod lastnega znanja in razvoja, smo skupaj s partnerji združili v celovito rešitev, s katero bomo naslovili različne primere uporabe v industrijah. Zdaj imamo možnost izvedeti veliko več o uporabi te tehnologije v realnem okolju kot iz teorije in laboratorijskih testnih projektov.«

Mag. Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, je ob tem poudaril, da »mobilni podatkovni promet po količini ves čas narašča, dolgoročno gledano eksponentno, česar 4G omrežja v določeni točki ne bodo več zmogla. 5G je evolucijska nadgradnja 4G. Omogoča razvoj novih in inovativnih mobilnih IKT-rešitev tudi za vertikalo industrije. Zanesljiv, hiter in odziven brezžični prenos podatkov med napravami bo pomagal industriji, da bo ostala prilagodljiva in konkurenčna. 4G/5G tehnologija omogoča napredne multimedijske storitve, razvoj storitev interneta stvari in digitalizacijo poslovnih vertikal – ob tem že v sami zasnovi omogoča zanesljivost in kibernetsko varnost. V Telekomu Slovenije javno mobilno omrežje načrtujemo tako, da bomo znotraj ene pametne fizične infrastrukture omogočili virtualizirana namenska omrežja za različne vertikale – na različne načine – kot popolnoma virtualizirana ali kot hibridna javno-zasebna namenska oz. t. i. 'kampus' omrežja. Z Iskratelom smo vzpostavili referenčni primer, v okviru katerega bomo lahko na konkretnih primerih uporabe testirali različne zmogljivosti, izvedbe in nove ideje za nove priložnosti.«

Poleg testiranj zmogljivosti omrežja je Inštitut za neionizirna sevanja kot neodvisna in akreditirana institucija opravil tudi meritve elektromagnetnih sevanj delovanja bazne postaje 5G v proizvodnih prostorih Iskratela. Meritve so bile opravljene pri največji obremenitvi oz. prometu bazne postaje, in sicer s štirimi testnimi terminali, ki so v času meritev sočasno izvajali test hitrosti prenosa podatkov. »Rezultati meritev kažejo, da so sevalne obremenitve na vseh merilnih mestih daleč pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, in vrednostmi, ki jih določajo Priporočila Sveta 1999/519/ES o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (o Hz do 300 GHz),« je pojasnil Tomaž Terček z Inštituta za neionizirna sevanja, ki je tudi opravil meritve. 

Sašo Šimec, izvršni direktor za izvedbo poslov in direktor poslovne enote EMS (proizvodnja elektronskih komponent) v Iskratelu pa dodaja: »Pametna tovarna je prepoznana kot ključni primer uporabe omrežja 5G, zato nadaljujemo z njenim razvojem. Njen temelj je prav najsodobnejše in najzmogljivejše omrežje, ki v realnem času združuje živahno 'analogno' dogajanje v tovarni z digitalnimi procesi, ki so danes upravljani v oblaku kot glavnem centru delovanja. Umetna inteligenca v procesih pa naše zaposlene opozarja na morebitna odstopanja v delovnih tokovih, še preden se ti zgodijo. Tako lahko s tehnologijo 5G povečamo varnost naših zaposlenih in hkrati učinkovitost proizvodnje. Prepričan sem, da so tovrstne rešitve prihodnost tudi v drugih dejavnostih in industrijah.«