• slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika

LETNI IZBOR ZMAGOVALCA SLOVENSKEGA IZVOZA

Z izborom Zmagovalec slovenskega izvoza bomo na Izvozniki.si tudi letos med podjetji v Sloveniji razglasili tisto, ki svojo rast in uspeh na trgu gradi na razvoju novih inovativnih izdelkov, tesnem sodelovanju s kupci in distributerji, razvoju lastne blagovne znamke, vstopanju na nove trge in pridobivanju novih kupcev.

Kako se prijaviti

V izboru lahko sodelujejo podjetja, ki so pretežni izvozniki z najmanj desetimi milijoni evrov prihodkov v poslovnem letu 2017. 

Na izbor prijavijo z izpolnjenim vprašalnikom, pri čemer je zadnji rok za oddajo prijave na izvozniki@finance.si 9.7.2018.

Med prijavljenimi podjetji bo izbrana peterica najboljših

Podlaga za izbor petih finalistov sta finančna in kvalitativna analiza izvoznikov.

V finančni analizi analitika Financ in UniCredit Banke Slovenija med drugim proučita prihodke podjetij, prihodke na tujih trgih, EBIT, EBITDA, ROE, ROA, stroške dela, število zaposlenih, dodano vrednost na zaposlenega, zadolženost in kazalce likvidnosti ter jih na podlagi izbranih meril ovrednotita.

Kvalitativno analizo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov podjetij izvede uredniška ekipa Izvozniki.si, s katero si ustvari predstavo o glavnih izvoznih izdelkih in storitvah, rezultatih na glavnih izvoznih trgih, izvoznih strategijah, prodajnem modelu, izpostavljenosti tveganjem, naložbah, načrtih, družbeni odgovornosti ... 

Zmagovalca izbere strokovna komisija

Med petimi finalisti bo zmagovalca izbrala strokovna komisija v sestavi:

 • Sonja Gole, generalna direktorica družbe Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto, lanskoletne zmagovalke slovenskega izvoza,

 • profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani in akademski vodja projekta Izvozniki.si red. prof. dr. Mojmir Mrak,

 • predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan,

 • vodja poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva UniCredit Banke Slovenija Alessandro Pontoglio,

 • analitik UniCredit Banke Slovenija Borut Zebec,

 • direktorica nišnih projektov Financ Monika Klinar,

 • analitik Financ Jure Ugovšek ter

 • direktor in urednik Časnika Finance Peter Frankl.

Najboljšemu med finalisti bomo letošnjo nagrado Zmagovalec slovenskega izvoza podelili na 5. Konferenci slovenskih izvoznikov, ki bo 14.9.2018 potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Potrebujete dodatne informacije?

Za dodatne informacije o izboru Zmagovalec slovenskega izvoza se prosimo obrnite na uredništvo Izvozniki.si na izvozniki@finance.si.